Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Obwieszczenie
2021-09-17 09:03:34
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej     Izbica Kujawska dnia 16.09.2021 r. GKLP.6733.12.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  ...więcej

Obwieszczenie - XXXV sesja Rady Miejskiej
2021-09-14 11:16:20
   O B W I E S Z C Z E N I E   Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 15 września 2021 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32, odbędzie si  ...więcej

Obwieszczenie
2021-09-13 15:06:28
    Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej  Kujawska, dnia 13.09.2021 r.   GKLP.6733.7.2021   OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ               Na  ...więcej

Obwieszczenie
2021-09-13 15:00:46
  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej Izbica Kujawska, dnia 13.09.2021 r. GKLP.6733.10.2021 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ                Na podstawie art. 53 ust  ...więcej

Obwieszczenie
2021-09-13 14:43:29
  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej  Izbica Kujawska, dnia 13.09.2021 r.  GKLP.6733.9.2021   OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ                 ...więcej

Obwieszczenie
2021-09-10 14:04:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej Izbica Kujawska, dnia 09.09.2021 r. GKLP.6733.6.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ                 Na podstawie art. 49 ustawy z d  ...więcej

Budowie targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.
2021-09-07 14:51:22
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Budowie sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek 9/25, 9/27, 9/28, 9/31, 9/32 na działkach o numerach ewidencyjnych 9/3, 9/25, 9/28, 9/31, 9/32, obręb ewidencyjny Długie, gmina Izbica Kujawska.
2021-09-07 14:45:54
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2021-09-01 12:14:43
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze   ...więcej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2021-08-12 14:02:52
     RADA MIEJSKA                                                            &nb  ...więcej

Obwieszczenie
2021-08-04 13:13:35
  URZĄD MIEJSKI                                        ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-23 11:59:41
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-23 11:56:20
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-23 11:49:07
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-19 07:34:46
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.I.7840.13.2.2021.AP(D) z dnia 14.07.2021 r. dotyczące wydania w dniu 14.07.2021 r. na wniosek inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Pana Marka Kaśków, decyzji nr 48/2021 o pozwolen  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-15 12:43:31
Izbica Kujawska dnia 13.07.2021 r.   GKLP.6733.8.2021    OBWIESZCZENIEBURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-08 14:10:11
Izbica Kujawska dnia 06.07.2021 r. GKLP.6733.7.2021,  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o p  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-01 14:33:29
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z) z dnia 24.06.2021 r. dotyczące zamierzenia budowlanego pn. "Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i OLS Solino - przyłącze elektroenergetyczne.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
2021-06-30 15:27:15
Izbica Kujawska, dnia 30 czerwca 2021 roku   Burmistrz Izbicy Kujawskiej OKSZ. 524.1.2021     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2021-06-17 11:22:33
URZĄD MIEJSKIul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska Izbica Kujawska, dnia 17.06.2021 r. GKLP.6733.5.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 459
następne