Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Obwieszczenie
2019-10-08 14:04:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.10.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pole  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-08 14:02:24
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 30.09.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Alicja Dembowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-27 11:07:49
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.09.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-26 10:10:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, żew dniu 16.09.2019 r. na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Laskowski, zostało wszczęte postępowan  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-19 09:03:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 10.09.2019 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zajączkowski, zostało wszczęte post  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-09 13:15:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 09.09.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-29 14:49:36
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 26.08.2019 r. na wniosek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Piotr Sawiński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o   ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-27 14:26:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.08.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie żłobka samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz   ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-27 14:18:42
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Gminy Izbica Kujawska w imieniu której działa pełnomocnik P. Joann  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2019-08-02 14:06:59
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH   DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
2019-08-01 09:46:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drod  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-30 13:29:04
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie żłobka sam  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-30 13:08:58
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczn  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-19 14:39:52
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Wiesław Radzikowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie   ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-17 14:50:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 16.07.2019 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.7.2018&  ...więcej

Obwieszczenie
2019-06-28 13:17:45
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 26.06.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pol  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2019-06-24 09:48:36
Izbica Kujawska, dnia 24 czerwca 2019 roku OKSZ. 524.1.2019   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU     Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje po  ...więcej

2019-06-21 11:35:06
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej  o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie placówki kształceni  ...więcej

Obwieszczenie
2019-06-17 15:09:02
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 13.06.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwe  ...więcej

Obwieszczenie
2019-06-10 14:17:46
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 10.06.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z zabudową łąc  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 325
następne