Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna
2019-02-19 15:22:51
Zarządzenie Nr 33/2019Burmistrza Izbicy Kujawskiejz dnia 19 lutego 2019 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z z  ...więcej

Obwieszczenie
2019-02-15 14:24:09
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że w dniu 15.02.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestyc  ...więcej

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu
2019-02-14 10:49:57
Izbica Kujawska, dnia 14 lutego 2019 roku OKSZ. 427.1.2019 OGŁOSZENIE O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawsk  ...więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
2019-02-14 09:41:10
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-02-13 11:15:46
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Grzegorz Fronczek w sprawie ustalenia lokalizacji in  ...więcej

Obwieszczenie
2019-02-08 15:20:48
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 08.02.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń OSP w M  ...więcej

Obwieszczenie
2019-02-08 11:34:40
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że na wniosek "ENERGA-OPERATOR" S.A., oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której działa pełnomocnik P. Slawomir Zajączkowski, zostało wszczęte postępowanie administracy  ...więcej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
2019-02-08 11:30:54
Burmistrz Izbicy Kujawskiejo g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewid  ...więcej

Obwieszczenie
2019-02-05 12:41:07
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej w sołectwie Józefow  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
2019-01-24 12:09:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO 1. Położenie: Izbica Kujawska, ul. Sportowa 1  2. Nr księgi wieczystej: WL1R/00031573/4 3. Powierzchnia: 0,4692 ha 4. Oznaczenie   ...więcej

Konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna
2019-01-22 15:12:58
Zarządzenie Nr 22/2019Burmistrza Izbicy Kujawskiejz dnia 22 stycznia 2019 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-16 08:29:18
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń OSP w Mchówk  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-01-09 11:43:31
Izbica Kujawska, dnia 8 stycznia 2019 rokuOOG 0012.II.2.2019   Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzi  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-03 12:22:43
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej w sołectwi  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-03 12:12:04
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii kom&oa  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2018-12-17 11:11:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCHDO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujaws  ...więcej

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji
2018-12-11 14:58:50
Izbica Kujawska, dnia 11 grudnia 2018 roku. OOG 0012.I.1.2018    Członkowie Komisji - Rewizyjnej - Skarg, Wniosków i Petycji - Państwo Radni   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady M  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-10 10:56:38
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń OSP w Mchówku   ...więcej

Zarządzenie Burmistrza - dzień wolny od pracy
2018-12-10 09:36:48
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2018-12-07 11:24:01
Burmistrz Izbicy Kujawskiejo g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 284
następne