Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 18 czerwca 2021r. na terenie Gminy Izbica Kujawska obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2021-06-10 12:22:25
"Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 18 czerwca 2021r. na terenie Gminy Izbica Kujawska obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Region  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
2021-05-31 14:29:48
    RADA MIEJSKA w Izbicy Kujawskiej                                                         ...więcej

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
2021-05-31 13:58:28
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-27 14:39:37
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.II.747.18.2020.EP z dnia 30.04.2021 w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie lokalizacji inwestycji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn. "Budowa Pośredniej stacji pom  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-26 14:43:49
 Izbica Kujawska, dnia 26.05.2021 r.  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej   ul. Marszałka Piłsudskiego 32      87-865 Izbica Kujawska GKLP.6733.5.2021     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA   ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2021-05-26 14:09:48
BURMISTRZ                                        &  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2021-05-25 13:16:29
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych da sprzedaży
2021-05-24 10:43:40
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/27  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej
2021-05-20 12:59:05
                                                                   ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-19 13:12:10
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.   ...więcej

Zapraszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaRady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
2021-05-12 12:42:04
   RADA MIEJSKAw Izbicy Kujawskiej                                   &  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-10 10:03:04
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.II.747.18.2020.EP z dnia 30.04.2021 w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji, na wniosek spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, działającej przez pełnomocników, o lokalizacji i  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-28 12:43:13
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska                           &  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-28 12:37:02
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska                             ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-27 14:54:37
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej                                        &  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-22 14:24:26
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska Izbica Kujawska, dnia 22.04.2021 r. GKLP.6733.1.2021     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-09 11:55:16
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej                                      ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2021-04-08 15:21:49
                                         &nbs  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-07 12:30:24
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska Izbica Kujawska, dnia 0704.2021 r.   GKLP.6733.3.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z d  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-07 09:07:04
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska Izbica Kujawska, dnia 07.04.2021 r. GKLP.6733.9.2020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 436
następne