Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Informacja dotycząca efektywności energetycznej budynków
2022-08-09 08:47:01
Informacja dotycząca efektywności energetycznej budynków  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-08-03 14:19:10
  Izbica Kujawska, dnia 02.08.2022 r.   GKLP.6733.3.2022       OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-08-03 14:15:32
  Izbica Kujawska, dnia 02.08.2022 r.   GKLP.6733.2.2022       OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 21 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-SZczkowo, w gminie Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
2022-08-02 11:10:52
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 21 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazan  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-07-19 11:43:30
  Izbica Kujawska dnia 19.07.2022 r. GKLP.6733.4.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn  ...więcej

ZAWIADOMIENIE - wybory sołtysa sołectwa Kazimierowo.
2022-07-15 10:26:39
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu Sołectwa Kazimierowo uchwalonego Uchwałą Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2020.1375) zawia  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2022-07-12 12:46:19
Izbica Kujawska, dnia 12 lipca 2022 roku. OOG 0012.IV.20.2022 Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia,Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-07-11 09:05:33
  Informacja o wyniku przetargu Dnia 1 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych n  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27.06.2022 r.
2022-06-27 12:20:21
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej   Izbica Kujawska, dnia 27.06.2022 r. GKLP.6733.1.2022     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowani  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2022-06-24 13:12:40
  O B W I E S Z C Z E N I E     Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22.06.2022 r.
2022-06-22 14:53:14
  Izbica Kujawska dnia 22.06.2022 r. GKLP.6733.3.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191723C w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej na działkach w obrębie ewidencyjnym 0001 Izbica Kujawska, miasto Izbica Kujawska.
2022-06-14 12:02:12
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191723C w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dr&o  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25.05.2022 r
2022-05-25 12:48:28
 Izbica Kujawska, dnia 25.05.2022 r.   GKLP.6733.1.2022     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prz  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23.05.2022 r.
2022-05-23 11:34:47
  Izbica Kujawska dnia 23.05.2022 r. GKLP.6733.2.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2022-05-20 10:35:25
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Pierwszy przetarg odbył się 15 kwietnia 2022 roku.     Przed  ...więcej

Obwieszczenie
2022-05-18 14:25:08
  O B W I E S Z C Z E N I E   Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbęd  ...więcej

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2021 R.
2022-04-29 07:42:28
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2021 R.  ...więcej

Obwieszczenie
2022-04-21 15:33:43
O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLII sesj  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.04.2022 r.
2022-04-14 11:33:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.04.2022 r.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 28 marca 2022 r.
2022-04-05 13:44:21
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 28 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191723C w ramach budowy, rozbudowy i p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 519
następne