Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Dzienny Dom Pobytu w Szczkowie
2020-09-21 14:50:15
W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2020-09-15 14:04:58
Izbica Kujawska, dnia 15 września 2020 roku. OOG 0012.I.11.2020                               &  ...więcej

Obwieszczenie
2020-09-15 13:50:57
Izbica Kujawska, dnia 14.09.2020 r. GKLP.6733.7.2020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o   ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
2020-09-10 14:12:22
  Izbica Kujawska, dnia 10 września 2020 roku.   OOG 0012.IV.9.2020                             &nb  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-31 14:14:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego,że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-31 14:08:45
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego,że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-24 14:30:38
  Burmustrz Izbicy Kujawskiej,że w dniu 19.08.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Laskowski, zostało wszczęte pos  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-08-19 12:42:23
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Iz  ...więcej

2020-08-19 12:41:24
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-27 14:31:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, w sprawie wydania decyzji  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-27 14:22:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 17.07.2020 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Radosław Ma  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-24 15:21:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-21 13:26:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 09.07.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, został zmieniony  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-20 15:08:29
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, w sprawie wydania  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-20 15:02:06
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego n  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-02 14:57:56
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Ro  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-02 14:11:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.07.2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.8.2019 z dnia  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
2020-06-24 14:54:56
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku dotyczące wydania decyzji znak: KO.411.7018.2020; KO.411.746.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwsz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-15 14:49:49
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.06.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię ga  ...więcej

Obwieszczenie
2020-05-19 15:02:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 19.05.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 392
następne