Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
° Kadencja 2018 - 2023
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2006 - 2010
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Kadencja 2006 - 2010 strona główna 

Kadencja 2006 - 2010
 
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:42:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 2/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16.01.2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w mieście Izbica Kujawska w ulicach: Toruńska, Nowomiejska, Chopina, Cicha, Parkowa i kierunkowo do wsi Augustynowo na odcinku (długość kolektorów sanitarnych 2.398,7 mb; deszczowych 846,5 mb) pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:41:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22.01.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę kostki betonowej typu „HOLAND” oraz obrzeży na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:40:56, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 4/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 07.02.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska,
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:40:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznym organizacjom pozarządowym pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:39:36, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 luty 2007 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:38:58, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 08 marca 2007 roku. W sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2006 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:38:22, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.03.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grochowiska – Ślazewo, gmina Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:37:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:36:46, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:35:56, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.04 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:35:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25.04.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Izbica Kujawska w ulicach: Narutowicza, Żwirki i Wigury, Kościelna, Augustowska, Górna - Spokojna pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:34:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16.05. 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:33:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:32:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnzajum im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:31:21, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22.06.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej Pasieka, gmina Izbica Kujawska.” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:30:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25.06. 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:29:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.06.2007 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kolskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:28:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2007 roku
W sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:27:59, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12.07.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na terenie gminy Izbica Kujawska, w roku szkolnym 2007/2008 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:27:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:26:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu marki Autosan H-9 -21 będącego własnością gminy pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:24:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu na sprzedaż autobusu pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:24:08, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13.08.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz do jednostek organizacyjnych urzędu
w sezonie zimowym 2007/2008 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:23:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej
pracowników samorządowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:22:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24.08.2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studni głębinowej w Izbicy Kujawskiej przy ul.Warszawskiej 2 o głębokości 60m, zgodnie z projektem wraz z dokumentacją powykonawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:21:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:20:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:19:20 Informację zaktualizowano 2011-05-25 12:19:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.09. 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:18:36 Informację zaktualizowano 2011-05-25 12:19:56, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.09.2007 roku
w sprawie wskaźników do projektu budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:17:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.10. 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:17:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2008 rok 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:16:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie spisu z natury:
- materiałów
- gruntów
- aktywów pieniężnych
- druków ścisłego zarachowania
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:14:59, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007r.
w sprawie ustalenia odpłatności za kserowanie dokumentów stanowiących informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:13:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.11. 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:12:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.12.2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w ilości około 50000 litrów,
wraz z transportem, do Gimanzjum (ul. Nowomiejska 3 ) i do Zespołu Szkół ( ul. Nowomiejska 5) w Izbicy Kujawskiej , na rok 2008 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:12:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:11:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:10:09 Informację zaktualizowano 2011-05-25 12:10:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.12.2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:09:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 03.01.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:07:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do oceny aktualności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz opracowania planu działań w zakresie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:06:14 Informację zaktualizowano 2011-05-25 12:07:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.01.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kostki betonowej typu „ HOLAND” oraz krawężników drogowych prostych, na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:05:23, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 stycznia 2008r
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:04:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:03:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:03:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:02:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 marca 2008 roku.
w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 12:01:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31.03.2008 roku
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:59:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31.03.2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:58:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 02.04.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:57:15 Informację zaktualizowano 2011-05-25 11:58:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09.04.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej z przyłączami domowymi w mieście Izbica Kujawska w ulicach: Narutowicza, Żwirki i Wigury, Kościelna, Augustowska oraz Górna- Spokojna pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:56:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21.04.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na OM „MORELE” w Izbicy Kujawskiej
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:55:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.04.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdzisławin- Wiszczelice, gmina Izbica Kujawska na odcinku 1.888 km, tj. od km 0+ 000 km do km 1+ 888 przy udziale środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /FOGR/ pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:54:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 54/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:53:43, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30.04.2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:52:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 maja 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:51:47, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.05.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiszczelice- Helenowo, gmina Izbica Kujawska na odcinku 1.631 km, tj.
od km 0+ 000 km do km 1+ 631 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:51:04, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09. 06.2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:50:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 czerwca 2008 roku W sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:49:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 02.07.2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na terenie gminy Izbica Kujawska, w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:48:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 04.07.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie budynku świetlicy wraz z przyległym placem położonym na działce nr 115/4 w miejscowości Długie na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:46:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia dnia 04.07.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na OM „MORELE” w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 11:44:52, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 11:02:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lipca 2008r roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 11:00:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.07.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz do jednostek organizacyjnych urzędu w sezonie zimowym 2008/2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:55:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.08.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz do jednostek organizacyjnych urzędu w sezonie zimowym 2008/2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:54:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20. 08.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:53:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.09.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Mieczysławowie oraz w Izbicy Kuj. przy ul. Garbarskiej 13 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:52:09 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:52:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 03. 09. 2008 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:47:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05 września 2008 roku w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:27:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10.09.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśniezanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od wystepujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:26:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17.09.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz do jednostek organizacyjnych urzędu w sezonie zimowym 2008 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:25:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.09.2008 roku
w sprawie wskaźników do projektu budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:24:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29. 09.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:23:51, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:22:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 76/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków i odbioru budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:21:56 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:28:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania „Komisji Zdrowotnej” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:20:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 78/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:19:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12.11.2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:14:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 listopada 2008 roku W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie spisu z natury:
- materiałów
- gruntów
- aktywów pieniężnych
- druków ścisłego zarachowania
- środków trwałych
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:07:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25.11.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:06:24 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:09:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.11.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w ilości około 45000 litrów, wraz z transportem, do Gimanzjum (ul. Nowomiejska 3 ) i do Zespołu Szkół ( ul. Nowomiejska 5) w Izbicy Kujawskiej , na rok 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:05:32 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:15:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana Marka Siekacza – pracownika MGOPS w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:04:37 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:09:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.11.2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:03:35 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:09:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11.12.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sezonie zimowym 2009 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:02:44 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:08:58, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:01:48 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:08:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.12. 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Skarbanowie gm. Izbica Kujawska oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 173/10 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:00:55 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:08:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.12.2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:59:59 Informację zaktualizowano 2011-05-23 10:08:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.01.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kostki betonowej typu „ HOLAND” oraz krawężników drogowych prostych, na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:58:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 stycznia 2009 roku W sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych RB –WS w zakresie wydatków strukturalnych przez Urząd Gminy i Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:56:51, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia zadań Sekretarzowi Gminy i Miasta pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:55:45 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:57:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:54:47 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:57:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11.02.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Komorowska – Chociszewo gmina Izbica Kujawska na odcinku 2.382 km, tj. od km 0+000 do km 2+382 realizowanej przy udziale środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /FOGR/ i budżetu gminy pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:54:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11.02.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gaj gmina Izbica Kujawska na odcinku 1.088 km, tj. od km 0+000 do km 1+088 realizowanej z budżetu gminy pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:53:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 03.03.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studni głębinowej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Szkolnej działka ewidencyjna nr 528/3 o głębokości 60,0mb, zgodnie z projektem wraz z dokumentacją powykonawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:52:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:51:19, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 04.03.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Ciepliny – Cieplinki - Joasin gmina Izbica Kujawska o dł. 2600 mb współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 ( oś priorytetowa I : Rozwój infrastruktury technicznej – działanie 1.1 infrastruktura drogowa pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:49:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:48:20 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:48:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.03.2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:47:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:45:32 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:46:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31.03.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1100 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:44:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:43:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17.04.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Mchówku gmina Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:42:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23.04.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym i sieciową przepompownią deszczową w mieście Izbica Kujawska w ulicach 3 Maja i Bratkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:40:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.04.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni bitumicznej ul. Nowomiejskiej na odcinku 541 mb w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:39:39, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 106/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30.04.2009 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:36:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za ustawienie reklam i tablic ogłoszeniowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:30:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:28:59 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:34:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Więtczak – pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:26:56 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:27:46, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. Traci moc z dniem 6 grudnia 2016 roku.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:26:00 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:35:16, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:22:56 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:27:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.05.2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę hali sportowej z antresolą widowiskową jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym i łącznikiem komunikacyjnym, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach opisanych na mapie i w ewidencji gruntów jako numery Nr 78, 79, 194 w mieście Izbica Kujawska przy ulicy Nowomiejskiej 5 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:22:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.05.2009 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:21:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:20:08, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.06.2009 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:18:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 czerwca 2009 roku W sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:17:18, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania „Komisji Zdrowotnej” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:24:58, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:14:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Traci moc z dniem 6 grudnia 2016 roku.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:13:37 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:14:55, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30.06.2009 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:12:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06.07.2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:10:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska Z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie „Zakładowego planu kont” oraz Zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 191216 w Miejscowości Ciepliny Cieplinki – Joasin gm Izbica Kujawska realizowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 09:07:54 Informację zaktualizowano 2011-05-23 09:11:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 08:49:31, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lipca 2009 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 08:47:25 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:50:03, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 125 

Zarządzenie nr 125

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:43:31 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:19:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 126 
 Zarządzenie nr 126
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:42:49 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:18:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 127 

Zarządzenie nr 127

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:40:19 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:18:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 128 

Zarządzenie nr 128

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:38:05 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:17:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 129 
 Zarządzenie nr 129
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:37:31 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:17:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 130 
 Zarządzenie nr 130
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:23:09 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:17:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 131 

Zarządzenie nr 131

Regulamin pracy komisji przetargowej

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:15:13 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:17:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 132 
 Zarządzenie nr 132
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 10:12:46 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:16:58, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 133 

Zarządzenie nr 133

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 09:43:47 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:16:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 134 

Zarządzenie nr 134

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 09:40:47 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:16:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 135 
 Zarządzenie nr 135
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 09:36:30 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:16:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 136 

Zarządzenie nr 136

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 09:23:29 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:16:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 137 
 Zarządzenie nr 137.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 09:42:43 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:15:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 138 

Zarządzenie Nr 138.doc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia.doc

Załącznik nr 2 do Zarządzenia..doc

 Uzasadnienie..doc
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:15:17 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:15:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 139 
 Zarządzenie Nr 139.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:30:36 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:14:45, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 140 

Zarządzenie Nr 140..doc

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

 Uzasadnienie do zarządzenia.doc
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 15:13:58 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:14:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 141 
 zarządzenie nr 141.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-14 10:37:04 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:14:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Zarządzenie 142 
 zarządzenie nr 142.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-01-14 10:38:53 Informację zaktualizowano 2011-05-23 08:13:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 143/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19.01.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 13:56:21 Informację zaktualizowano 2011-05-26 09:00:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 144/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.02.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kostki betonowej typu „ HOLAND” oraz krawężników drogowych prostych, na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:27:32 Informację zaktualizowano 2011-06-08 13:44:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 145/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:20:07 Informację zaktualizowano 2011-06-08 13:52:19, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 146/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 lutego 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 11:28:32 Informację zaktualizowano 2011-06-08 13:55:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 147/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lutego 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 10:10:21 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:53:36, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 08:58:27 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:54:22, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 149/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 09:00:47 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:56:47, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 150/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 marca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 09:03:35 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:57:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 151/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.03.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej: ul. Żwirki i Wigury Nr drogi 191725C, ul. 11 listopada Nr drogi 191719C i ul. Garbarska Nr drogi 191704C w miejscowości Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 09:05:24 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:58:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 10:03:48 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:58:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 153/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 marca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 10:06:25 Informację zaktualizowano 2011-07-01 07:59:39, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 154/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) w Gminie i Mieście Izbica Kujawska  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 10:08:27 Informację zaktualizowano 2011-07-01 08:00:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 155/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30.03.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków na OM Morele, ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:46:34 Informację zaktualizowano 2011-07-01 08:00:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 156/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31marca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:49:36 Informację zaktualizowano 2011-07-01 08:01:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 157/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:50:59 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:01:30, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 158/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Mieczysławowo pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:52:48 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:02:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 159/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12.04.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:56:27 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:03:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 160/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-15 08:47:12 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:03:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 161/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-15 08:49:17 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:04:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 162/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 10:35:42 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:04:30, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 163/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 191232C w miejscowości Skarbanowo gmina Izbica Kujawska na odcinku L= 2112,19 mb przewidzianej do realizacji na działce nr 131, 174. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 10:45:58 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:04:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 164/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 10:57:33 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:05:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 165/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 maja 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:00:05 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:05:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 166/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie powołania lidera gminnego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:06:06 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:06:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Długie –budowa ścieżki rowerowej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:09:14 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:06:56, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 168/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:13:21 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:07:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:17:31 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:08:04, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 170/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 maja 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:20:22 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:08:45, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 171/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 czerwca 2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:22:13 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:09:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 172/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 169/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:26:18 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:09:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie 173/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 08:44:05 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:10:30, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 174/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:30:17 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:11:26, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 175/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Więtczak - pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:32:04 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:12:04, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 176/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15.06.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3200 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:42:59 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:12:45, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 177/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:45:15 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:13:23, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 178/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 09:46:15 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:14:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie 179/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 11:09:11 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:14:51, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 180/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 11:10:06 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:15:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 181/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia zadań Sekretarzowi Gminy i Miasta pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 11:10:56 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:16:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 182/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 lipca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:24:26 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:17:00, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 183/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 lipca 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:25:56 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:17:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 184/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:27:33 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:18:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 185/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:29:11 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:19:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 186/2010 Burmistrza Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:30:16 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:19:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 187/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 sierpnia 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:32:00 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:20:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 188/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:33:09 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:29:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 189/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23.09.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 191249C w miejscowości Zdzisławin gmina Izbica Kujawska na odcinku L= 1469,22 mb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:35:27 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:30:03, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 190/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 08:53:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 191/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14.10.2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:37:32 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:30:31, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 192/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20.10.2010 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2011rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:39:20 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:31:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 193/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:41:18 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:31:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 194/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 października 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 13:22:24 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:32:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 196/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2017

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:19:40 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:54:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 197/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2011 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:20:39 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:55:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 198/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie spisu z natury pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:22:27 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:33:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 199/2010 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:24:18 Informację zaktualizowano 2011-07-04 08:34:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku