Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
Komisje Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej -
Kadencja 2018-2023 

 

Komisja Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej

1. Kropidłowski Stanisław
2. Kubiatowski Krzysztof - Przewodniczący komisji
3. Matusiak Leszek
4. Orzechowski Marek - Zastępca przewodniczącego
5. Warda Zofia

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej

1. Żurańska Ludmiła - Przewodniczący komisji
2. Głuszkowska Agnieszka - Zastępca przewodniczącego
3. Głuszkowski Wojciech
4. Langa Maria
5. Nadolny Leszek
6. Siwińska Barbara Janina

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiiej

1. Drubkowska Iwona - Zastępca przewodniczącego
2. Kropidłowski Stanisław
3. Mleczko Lech
4. Siwińska Barbara Janina
5. Warda Zofia - Przewodniczący komisji

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

1. Głuszkowski Wojciech
2. Kubiatowski Krzysztof
3. Langa Maria
4. Łuczak Jan - Przewodniczący komisji
5. Orzechowski Marek - Zastępca przewodniczącego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 07:46:42 Informację zaktualizowano 2020-05-08 11:53:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
Komisje Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej -
Kadencja 2014-2018 

Komisja Inwestycyjno – Techniczna i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Głuszkowski Wojciech

2. Graczyk Bogdan - Z-ca Przewodniczącego 

3. Kubiatowski Krzysztof

4. Wiśniewski Mieczysław

5. Żurańska Ludmiła - Przewodniczący

 

Komisja Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Matusiak Leszek - Przewodniczący

2. Nadolny Leszek

3. Simon Waldemar

4. Stasiak Marek - Z-ca Przewodniczącego 

5. Żurańska Ludmiła

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Głuszkowski Wojciech

2. Kropidłowski Stanisław

3. Kubiatowski Krzysztof - Przewodniczący

4. Łuczak Jan - Z-ca Przewodniczącego 

5. Stasiak Marek

 

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Głuszkowska Agnieszka - Z-ca Przewodniczącego

2. Graczyk Bogdan

3. Kucharski Marcin

4. Simon Waldemar

5. Wiśniewski Mieczysław - Przewodniczący

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Głuszkowska Agnieszka

2. Graczyk Bogdan - Z-ca Przewodniczącego 

3. Łuczak Jan - Przewodniczący

4. Orzechowski Marek

5. Wiśniewski Mieczysław

 

Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

1. Kropidłowski Stanisław

2. Kubiatowski Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego 

3. Kucharski Marcin

4. Matusiak Leszek

5. Orzechowski Marek - Przewodniczący

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-27 15:50:55 Informację zaktualizowano 2018-11-23 07:46:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Komisje Rady Gminy i Miasta - Kadencja 2011-2014 

Komisja Inwestycyjno – Techniczna i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta

1. Kałużny Eugeniusz - Przewodniczący
2. Orzechowski Marek
3. Lewandowski Marian
4. Pawlicki Józef
5. Żurańska Ludmiła - Z-ca Przewodniczącego

Komisja Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta

1. Mleczko Lech - Przewodniczący
2. Simon Waldemar
3. Głuszkowski Wojciech
4. Żurańska Ludmiła - Z-ca Przewodniczącego
5. Warda Zofia

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta

1. Głuszkowski Wojciech - Przewodniczący
2. Pawlicki Józef
3. Kropidłowski Stanisław
4. Kujawski Jacek - Z-ca Przewodniczącego
5. Wiśniewski Mieczysław

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta

1. Simon Waldemar - Przewodniczący
2. Mleczko Lech
3. Kałużny Eugeniusz
4. Radomski Wojciech - Z-ca Przewodniczącego
5. Łuczak Jan

Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta

1. Radomski Wojciech - Przewodniczący
2. Simon Waldemar
3. Głuszkowski Wojciech - Z-ca Przewodniczącego
4. Kałużny Eugeniusz
5. Kraszewski Krzysztof

Komisja Budżetowa Rady Gminy i Miasta

1. Pawlicki Józef - Przewodniczący
2. Radomski Wojciech - Z-ca Przewodniczącego
3. Kujawski Jacek
4. Mleczko Lech
5. Orzechowski Marek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 09:38:25 Informację zaktualizowano 2018-11-23 07:45:59, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku