Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-05-20 11:36:37
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka
2019-04-16 12:03:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofert: 1  ...więcej

Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019-04-11 11:35:14
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej wartość: do 221 000 EURO termin składania of  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej
2019-02-26 13:16:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m
2019-02-04 12:13:54
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m wartość: do 5 548 000 EURO   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II
2019-01-30 11:10:59
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofer  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej
2019-01-23 10:31:55
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2019-01-18 13:52:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuj  ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2019-01-18 11:49:33
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności war  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
2019-01-18 09:28:46
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjn  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-12-15 12:17:11
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka
2018-12-14 13:34:14
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z p  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2018-12-12 12:30:31
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca wschronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem itransportem do schroniska   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych
2018-12-07 08:58:11
Izbica Kujawska, dnia 06.12.2018r. M-GOPS.341.2/18 ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówień o wartości nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbic  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-12-04 13:02:20
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
2018-12-04 11:29:58
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym  ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Izbica Kujawska i jej jednostek organizacyjnych
2018-12-03 12:51:23
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Izbica Kujawska i jej jednostek organizacyjnych wartość: do 30.000 EURO termin skła  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-11-19 13:33:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-10-15 11:29:08
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budynku OSP w Wietrzychowicach
2018-10-05 09:28:52
tryb zamówienia: Zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budyn  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 211
następne