Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-10-15 11:29:08
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budynku OSP w Wietrzychowicach
2018-10-05 09:28:52
tryb zamówienia: Zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budyn  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2018-10-04 12:43:42
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujaw  ...więcej

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 51 w Błennej, gm. Izbica Kujawska
2018-09-14 12:35:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 51 w B  ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-09-05 11:32:01
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy – Zdrojówka – etap II
2018-08-29 11:27:32
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy – Zdrojówka – etap II wartość: do 5 548 000 EURO   ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018-08-27 14:25:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności war  ...więcej

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) + 1000 l wody dla OSP Świszewy
2018-08-14 11:58:38
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: OSP Świszewy zamówienie na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) + 1000 l wody dla OSP Świszewy   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska w roku 2018.
2018-08-13 14:07:15
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska  ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018-08-09 12:01:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności wart  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191211C Długie - Długie Parcele - etap II
2018-07-04 14:15:54
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej 191211C Długie - Długie Parcele - etap II wartość: do 5 548 000 EURO termin składani  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska
2018-06-26 13:20:46
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 93,55 m2 poł  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2018-06-25 12:17:16
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuja  ...więcej

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-06-15 12:18:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka.
2018-05-28 12:47:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191239C   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II
2018-05-25 12:34:31
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II wartość: do 5 548 000 EUR  ...więcej

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018-05-23 12:06:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska wartość: do 5 548 000 EURO termin składani  ...więcej

Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska-Modzerowo
2018-04-26 15:11:19
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbic  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej”
2018-04-25 13:21:13
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawski  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków
2018-04-25 11:58:32
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 193
następne