Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
2020-09-18 12:44:44
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem wartość: do 214 000 EURO   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska w roku 2021
2020-09-09 14:15:05
  tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica   ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska
2020-09-09 13:34:03
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska. wartość: do 5 350 000 EURO termin składania ofert: 1  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-09-09 12:03:16
  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-09-04 14:00:52
    Burmistrz Izbicy Kujawskiej   o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Pierwszy przetarg odbył się 17 lipca 2020 roku. Przedmio  ...więcej

Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2020-08-31 12:51:51
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy  ...więcej

Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
2020-07-21 10:56:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem wartość: do 214 000 EURO   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.
2020-07-15 10:48:54
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej. wartość: do 5 350 000 EURO te  ...więcej

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II
2020-06-25 12:37:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II wartość: do 5 350 0  ...więcej

Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ
2020-06-18 14:26:59
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP o  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ II
2020-06-08 13:08:46
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/35 o powierzchni 0,0925 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ I
2020-06-08 10:52:13
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/24 o powierzchni 0,0944 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-06-02 11:51:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:51:48
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verk   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny ofert jako   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:46:51
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAK   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny of  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-05-25 14:22:50
  ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 r.. DO GODZ 12:40
2020-05-25 08:49:07
  Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAKw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o   ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 R. DO GODZ 11:40
2020-05-25 08:40:34
 Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verkw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 12  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej
2020-05-22 12:02:54
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 EURO termin sk  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty
2020-05-08 11:46:09
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty wartość: do 5 350 000 EURO termin składa  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 256
następne