Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
„Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka - etap I”
2021-06-04 14:11:11
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   „Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeb  ...więcej

Usługę leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu 9 osobowego – szt. 1 na potrzeby dziennego domu pobytu w ramach projektu ”Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
2021-05-04 15:05:12
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:  „Usługę leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu 9 osobowego – szt. 1 na potrzeby dziennego domu pobytu  ...więcej

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ew. 226 obręb ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska.
2021-04-21 14:41:50
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej  ...więcej

Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania.
2021-04-09 10:41:57
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izb  ...więcej

Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2021-03-11 13:26:02
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na t  ...więcej

Dostawa wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania na potrzeby projektu pn. :Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska”
2021-02-17 15:11:24
    tryb zamówienia:   Zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowyc  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-12-31 10:03:18
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a   drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.     Pierwszy przetarg odbył się 20 listopada 2020 roku. &nbs  ...więcej

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowania i dowożenia posiłków dla podopiecznych w ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” oraz Dzienny Dom Senior+
2020-12-31 09:52:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowania i dowożenia posiłków dla podopiecznych w ramach   ...więcej

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w roku 2021”
2020-12-30 13:37:09
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w roku 20  ...więcej

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja III
2020-12-29 10:03:30
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja III wartość: powyżej 214 000 EURO   ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej
2020-12-23 11:49:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci w  ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 15.01.2021r. do 30.06.2023r
2020-12-17 12:28:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 15.01  ...więcej

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, w formule "zaprojektuj-wybuduj".
2020-12-15 10:17:52
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ew  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2020-12-10 14:15:37
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska   ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-12-09 09:49:15
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.       Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa zabudowana   ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2021r. do 20.06.2023r.
2020-12-07 12:29:06
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-12-07 08:36:16
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Pierwszy przetarg odbył się 17 lipca 2020 roku.   Drugi przetarg  ...więcej

Przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy – (Lubomin)
2020-12-01 11:58:10
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr.  ...więcej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2020-11-26 13:23:45
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego   wartość: powyżej 214 000 EURO term  ...więcej

Zakup wyposażenia pomieszczeń w Dziennym Domu Senior + w ramach zadania "Utworzenie Dziennego Domu Senior +".
2020-11-25 14:37:48
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup wyposażenia pomieszczeń w Dziennym Domu Senior + w ramach zadania "Utworzenie Dziennego Domu Senior +". wartoś  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 282
następne