Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-07-21 12:10:14
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawski  ...więcej

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina
2022-07-19 13:17:02
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu „Cyfro  ...więcej

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska
2022-07-01 11:47:12
  tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach e  ...więcej

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-05-23 14:06:23
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   .Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w   ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR SEKCJA
2022-04-27 11:05:00
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin peg  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-04-25 07:49:14
  Informacja o wyniku przetargu Dnia 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grunt  ...więcej

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn. Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania.
2022-03-25 12:13:08
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn.   ...więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
2022-03-23 12:11:55
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa i rozbudowa  dróg na trenie  Gmina Izbica Kujawska .   wartość:   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.
2022-03-01 13:17:08
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.   wartość: 5.382.000 eur  ...więcej

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska.
2022-01-10 11:20:30
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb e  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-12-24 10:06:39
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicie  ...więcej

Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej
2021-12-22 11:54:05
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 E  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-12-21 12:35:30
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica  ...więcej

Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2021-12-14 14:28:52
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska   ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2022
2021-12-14 14:21:17
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2022 wartość: d  ...więcej

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska w roku 2022
2021-12-07 14:28:34
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kuja  ...więcej

Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w km 0+000 do 0+125,70
2021-11-24 14:22:07
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w km 0+000 do 0+125,7  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-11-05 14:58:03
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wł  ...więcej

Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych
2021-09-30 14:21:46
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gminna Spółka Wodna zamówienie na: Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.   ...więcej

Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury
2021-09-29 12:12:59
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej archi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 309
następne