Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
° Wybory Prezydenckie 2020 - 28.06.2020
° Wybory Prezydenckie 2020 - 10.05.2020
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Prezydenckie 2010
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenckie > Wybory Prezydenckie 2020 - 28.06.2020 strona główna 
Protokoły wyników ponownego głosowania w obwodach-12.07.2020
2020-07-13 14:02:30
  ...więcej

Postanowienie Nr 113/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
2020-07-10 14:34:38
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Izbica Kujawska  ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
2020-06-30 12:12:09
  ...więcej

Protokoły wyników głosowania w obwodach
2020-06-29 14:27:01
Częściowe wyniki pierwszego głosowania - link do strony PKW  ...więcej

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
2020-06-19 15:05:44
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych ze wskazaniem pełnionych funkcji.  ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
2020-06-15 12:34:10
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  ...więcej

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2020-06-15 09:43:56
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I
2020-06-12 15:35:57
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Izbica Kujawska obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Izbic  ...więcej

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-10 08:32:38
  Uchwała nr 161/2020 Załącznik do uchwały nr 161/2020 [.pdf] Załącznik do uchwały nr 161/2020 [.docx]   ...więcej

Informacja
2020-06-09 15:14:10
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2020 roku w go  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2020-06-09 15:10:15
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnom  ...więcej

Komunikat
2020-06-08 14:07:17
  Informacje dotyczące wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 , telefonicznie pod Nr 54/2865009, e-mailowo hre  ...więcej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-08 08:33:01
1-37-20-informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-prezydent-rp-2020-r.pdf  ...więcej

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-05 12:27:25
1-51-20-informacja-002.pdf Załącznik nr 1 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU.doc Załącznik nr 2 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ.doc   ...więcej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-05 12:13:18
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
2020-06-05 12:09:42
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - pdf Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowa  ...więcej

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.
2020-06-05 12:05:31
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondecyjnegoUstawa z dnia 2 czerwca 2020 r.   ...więcej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
2020-06-04 12:59:45
w sprawie zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18