Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
° Wybory Prezydenckie 2020 - 28.06.2020
° Wybory Prezydenckie 2020 - 10.05.2020
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Prezydenckie 2010
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenckie > Wybory Prezydenckie 2020 - 10.05.2020 strona główna 
Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
2020-05-12 10:05:17
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Kominikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
2020-05-08 09:37:31
  ...więcej

Informacja Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2020-04-27 09:13:48
  ...więcej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Izbicy Kujawskiej
2020-04-21 12:08:13
  ...więcej

Postanowienie Nr 56/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
2020-04-21 12:02:35
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
2020-04-17 11:26:07
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok.  ...więcej

Informacja - mozliwość dokonywania dodatkowych zgłoszeń
2020-04-14 08:48:12
  INFORMACJAKomisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 14 kwietnia 2020 r.     Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w c  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2020-04-03 10:15:47
Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.  ...więcej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2020-04-01 13:46:16
  ...więcej

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
2020-04-01 13:42:51
  ...więcej

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2020-04-01 12:49:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2020-03-31 13:48:24
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.  ...więcej

Uchwała Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
2020-03-31 13:38:57
zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Reczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parl  ...więcej

Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
2020-03-31 13:36:43
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Reczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
2020-03-30 13:55:59
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
2020-03-30 13:50:25
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  ...więcej

Postanowienie Nr 36/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
2020-03-18 11:14:46
w sprawie podziału Gminy Izbica Kujawska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Postanowienie Marszałka Sejmu RP
2020-02-10 15:12:17
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18