Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
° Wybory do Europarlamentu 2019
° Wybory do Europarlamentu 2014
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Europarlamentu > Wybory do Europarlamentu 2019 strona główna 
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
2019-05-28 12:06:51
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem https://wybory.gov.pl/pe2019/   ...więcej

Komunikat
2019-05-17 08:40:22
Komunikat Osoby niepełnosprawne, które chcą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego. Zgłoszenia od osób zainteresowan  ...więcej

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
2019-05-15 15:18:05
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości  ...więcej

Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
2019-05-07 11:08:59
Postanowienie Nr 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  ...więcej

Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2019-05-07 11:02:27
Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  ...więcej

INFORMACJA BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ o sporządzeniu spisu wyborców
2019-05-06 12:03:18
INFORMACJABURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 6 maja 2019 r.o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zawiadamiam wyborców,   ...więcej

2019-04-30 13:23:16
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości  ...więcej

2019-04-26 15:50:16
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania.  ...więcej

2019-04-25 10:46:58
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na d  ...więcej

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
2019-04-12 14:13:40
I N F O R M A C J ABurmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych   Zgodnie z art.182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i   ...więcej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019-03-21 12:24:38
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
2019-03-21 12:17:23
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
2019-03-21 12:15:18
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  ...więcej

Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
2019-03-21 12:12:25
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

2019-03-11 08:11:13
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego   ...więcej

2019-03-11 08:10:37
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego dostępne są na stronie https://pkw.gov.pl/  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16