Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
° Kadencja 2018 - 2023
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2006 - 2010
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Kadencja 2018 - 2023 strona główna 

Kadencja 2018 - 2023
 

Zarządzenie Nr 339/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-08 09:51:06 Informację zaktualizowano 2021-09-08 09:51:37, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-08 09:23:39 Informację zaktualizowano 2021-09-08 09:24:09, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 333/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze2021 roku, informacji o kształtowaniusię wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-13 09:12:24, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 332/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 13:21:12 Informację zaktualizowano 2021-08-10 13:21:58, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 331/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 13:10:45 Informację zaktualizowano 2021-08-10 13:15:15, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 330/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-10 13:28:30 Informację zaktualizowano 2021-08-10 13:29:22, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 329/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4151) 


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4151

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-13 09:19:18 Informację zaktualizowano 2021-08-25 08:23:35, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 328/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 10:11:23 Informację zaktualizowano 2021-08-30 10:15:52, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 327 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 10:36:40 Informację zaktualizowano 2021-08-11 10:37:25, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 326 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 10:42:46 Informację zaktualizowano 2021-08-11 10:43:23, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 325/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 325.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B – etap II

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 12:23:49 Informację zaktualizowano 2021-08-20 12:24:36, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 324/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-28 13:45:48 Informację zaktualizowano 2021-07-28 13:47:40, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 323/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 15:06:00 Informację zaktualizowano 2021-07-23 15:06:22, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-28 13:55:14 Informację zaktualizowano 2021-07-28 13:56:30, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 321/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w miesiącu lipcu 2021 r. w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 09:51:41 Informację zaktualizowano 2021-07-19 09:52:43, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrz Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 11:06:00 Informację zaktualizowano 2021-07-19 11:06:35, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 319/2021Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-13 14:23:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 12:26:38 Informację zaktualizowano 2021-07-19 12:27:34, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 317/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 11:20:22 Informację zaktualizowano 2021-07-19 11:22:23, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 316/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3774)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3774/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-26 14:20:40 Informację zaktualizowano 2021-07-27 08:46:50, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie  Nr 315 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 15:14:40 Informację zaktualizowano 2021-06-25 15:15:01, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 314/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 10:05:47 Informację zaktualizowano 2021-06-28 10:14:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 09:39:07 Informację zaktualizowano 2021-06-28 09:39:39, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 09:27:00 Informację zaktualizowano 2021-06-28 09:29:09, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 311/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3222)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3222/

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 08:59:14 Informację zaktualizowano 2021-06-28 10:27:53, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 08:50:16 Informację zaktualizowano 2021-06-28 08:51:02, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 309 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 04 .06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka - etap I.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-28 09:49:24 Informację zaktualizowano 2021-06-28 09:50:07, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 308/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-25 09:58:32 Informację zaktualizowano 2021-06-25 11:05:13, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 307/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 08:48:38 Informację zaktualizowano 2021-06-10 08:49:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 306/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3134)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3134

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 12:37:57 Informację zaktualizowano 2021-06-23 11:31:02, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 305/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pobierz

załącznik

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 10:32:28 Informację zaktualizowano 2021-06-04 10:33:06, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 10:24:57 Informację zaktualizowano 2021-06-04 10:26:52, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 303/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 10:18:21 Informację zaktualizowano 2021-06-04 10:21:05, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-04 10:13:51 Informację zaktualizowano 2021-06-04 10:14:16, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 301/ 2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 09:42:53 Informację zaktualizowano 2021-05-14 09:43:12, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2537)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2537

pobierz

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 08:42:35 Informację zaktualizowano 2021-05-14 10:07:49, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w 2021 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 09:03:15 Informację zaktualizowano 2021-05-14 09:04:10, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 09:13:20 Informację zaktualizowano 2021-05-14 09:14:08, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2522)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2522

pobierz

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 08:53:14 Informację zaktualizowano 2021-05-14 10:02:48, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zardządzenie Nr 296 /2021Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia cen za usługi o

charakterze użyteczności publiczne.

pobierz

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 09:47:12 Informację zaktualizowano 2021-05-12 09:49:21, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 295/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę kotłowni węglowej na kotłownie gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ew. 226 obręb ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-12 15:10:04 Informację zaktualizowano 2021-05-12 15:11:25, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 294/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 09:22:46 Informację zaktualizowano 2021-05-14 09:27:46, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 293/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2110)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2110

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 11:27:14 Informację zaktualizowano 2021-04-22 11:35:09, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 292/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę, przebudowę oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania .

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-27 11:57:54 Informację zaktualizowano 2021-04-27 11:58:37, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 291/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-14 09:15:11 Informację zaktualizowano 2021-04-14 09:15:37, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 290/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:23:02 Informację zaktualizowano 2021-04-08 09:23:28, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 289/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2094) 
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2094

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-14 09:08:02 Informację zaktualizowano 2021-04-22 11:36:46, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 288/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-14 08:47:30 Informację zaktualizowano 2021-04-14 08:48:10, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 287/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 14:15:34 Informację zaktualizowano 2021-04-07 14:16:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 286/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2021/2022 terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 14:35:24 Informację zaktualizowano 2021-03-31 14:36:00, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 14:28:58 Informację zaktualizowano 2021-03-31 14:30:43, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 284 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 .03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 14:25:59 Informację zaktualizowano 2021-03-31 14:26:26, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-13 14:59:48 Informację zaktualizowano 2021-04-13 15:00:35, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1358)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/1358/

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-19 09:41:22 Informację zaktualizowano 2021-04-22 11:41:07, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2093)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2093

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:25:30 Informację zaktualizowano 2021-04-22 11:37:35, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2092) 
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2092

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:16:44 Informację zaktualizowano 2021-04-22 11:38:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 279/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-22 07:29:20 Informację zaktualizowano 2021-02-22 07:29:52, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

pobierz

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-19 11:44:16 Informację zaktualizowano 2021-02-19 11:44:41, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 277/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-19 11:37:27 Informację zaktualizowano 2021-02-19 11:37:50, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-19 11:30:38 Informację zaktualizowano 2021-02-19 11:34:01, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 275/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-19 11:22:47 Informację zaktualizowano 2021-02-19 11:25:11, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 274/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:36:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 273/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:32:37 Informację zaktualizowano 2021-02-09 14:36:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 272/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 09:42:25 Informację zaktualizowano 2021-02-03 09:43:46, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 271/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 09:39:11 Informację zaktualizowano 2021-02-03 09:39:51, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 270/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 09:36:39 Informację zaktualizowano 2021-02-03 09:37:03, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 269/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 09:29:29 Informację zaktualizowano 2021-02-03 09:29:51, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 268/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 15:18:03 Informację zaktualizowano 2021-02-03 09:25:25, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 267/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 15:14:38 Informację zaktualizowano 2021-02-01 15:15:02, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 15:09:51 Informację zaktualizowano 2021-02-01 15:10:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 265 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 stycznia 2021 rokuw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 15:02:46 Informację zaktualizowano 2021-02-01 15:03:22, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 264/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto.

pobierz

załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 09:07:30, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 263 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 10:27:28 Informację zaktualizowano 2021-02-01 10:27:51, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 262/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 13:09:44 Informację zaktualizowano 2021-01-26 13:12:52, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 261/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 12:56:11 Informację zaktualizowano 2021-01-26 12:56:42, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 260/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej położonych w Świszewach.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 11:26:47 Informację zaktualizowano 2021-01-26 11:28:45, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 259/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiejz dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska będących lokalami mieszkalnymi nr 2, 3, 5, 6 znajdujących się w budynku po byłej szkole w Świszewach.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 11:22:55 Informację zaktualizowano 2021-01-26 11:23:39, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 258 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 .12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: kompleksową usługę cateringową w zakresie: przygotowania i dowożenia posiłków dla podopiecznych w ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” oraz Dzienny Dom Senior+

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 11:14:54 Informację zaktualizowano 2021-01-26 11:15:21, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 257 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja III ”

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 11:10:05 Informację zaktualizowano 2021-01-26 11:10:33, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 256/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 11:00:27 Informację zaktualizowano 2021-01-26 11:02:33, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 255 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23.12.2020 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa,

Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej.

 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 10:48:18 Informację zaktualizowano 2021-01-26 10:49:32, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 254/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej konsultacji społecznych w zakresie „Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury”

pobierz

"Utworzenia terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury"

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:40:29 Informację zaktualizowano 2020-12-22 13:40:53, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 253/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:36:36 Informację zaktualizowano 2020-12-22 13:37:00, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:32:49 Informację zaktualizowano 2020-12-22 13:33:39, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 251 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, w formule "zaprojektuj-wybuduj".

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:28:19 Informację zaktualizowano 2020-12-22 13:28:52, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii G20, H20, I20, J20 i K20 Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 10:37:33 Informację zaktualizowano 2021-01-26 10:37:57, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 249/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii F20 Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 10:33:12 Informację zaktualizowano 2021-01-26 10:34:18, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 248/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 10:29:30 Informację zaktualizowano 2021-01-26 10:30:06, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:16:01, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 13:11:25 Informację zaktualizowano 2020-12-22 13:13:14, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej do reprezentowania Gminy Izbica Kujawska w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 09:25:31, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprawodzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ciągu dróg gminnych w skład których wchodzą droga nr 191233C Chotel-Skarbanowo-gr.gminy-(Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo-gr.gminy-(Lubomin).

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 09:12:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 09:04:02, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozformowania oraz powołania w nowych strukturach formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 09:00:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 08:54:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 16:09:15, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 16:06:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 16:03:35, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 16:01:19, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 236/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:58:03, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:33:33 Informację zaktualizowano 2020-12-14 15:34:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:29:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 233/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice- gr. Gminny-Osiecz Mały o sługości 1061 m.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:20:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:16:14 Informację zaktualizowano 2020-12-14 15:35:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo-Nowa Wieś o długości 626 m

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 15:06:03, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 230/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:57:29, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:54:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:51:09 Informację zaktualizowano 2020-12-14 14:52:31, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 227/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:48:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 226/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:41:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 225/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej położonych w Świszewach

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:38:38 Informację zaktualizowano 2020-12-14 14:43:06, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 224/220 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o ranulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Błenna B I

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:34:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 223/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie podziału obligacji komunalnych serii E20 i D20 Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:25:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 222/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbudowy wewnętrzenej instalacji gazowej i remontu kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 13:47:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 221/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 13:38:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 220/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 13:35:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 219/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 12:28:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-05 12:54:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 217/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:43:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:40:52, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 215/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:33:56 Informację zaktualizowano 2020-09-30 14:36:22, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 214/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:30:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:27:11, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 212/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 14:18:01, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 13:38:35, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 210/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 13:07:38, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanychna terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na temont dróg gminnych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 10:08:48, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-30 09:59:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:51:57, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:46:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:32:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 204/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:29:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:26:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 202/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:22:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:19:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 200/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:10:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 296 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 sierpnia 2018 roku powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 15:16:19, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw obywatelskich i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskiem w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 14:06:53, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 13:58:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 13:54:17, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 13:49:21, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 10:57:38, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 10:53:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:30:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:27:46, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 190/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:25:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:22:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 188/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:15:06 Informację zaktualizowano 2020-08-11 09:17:46, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:11:00 Informację zaktualizowano 2020-08-11 09:13:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 09:01:31 Informację zaktualizowano 2020-08-11 09:13:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Izbica Kujawska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:55:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:41:51 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:59:21, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-03 11:40:15 Informację zaktualizowano 2020-08-03 11:41:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 15:15:09 Informację zaktualizowano 2020-08-06 15:16:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15/07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia potepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 15:10:59, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-21 13:54:35 Informację zaktualizowano 2020-07-21 13:55:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 12:36:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 roku

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 08:02:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 07:53:58, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Schronisku dla bezdomnych zwierzat w Radysach, Grażyna Jadwiga Dworakowska i Zygmunt Dworakowski s.c.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 07:55:34 Informację zaktualizowano 2020-06-29 07:56:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 175/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m - etap II

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 13:07:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zmianę sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 12:59:50 Informację zaktualizowano 2020-07-01 13:01:57, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 12:54:21, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:40:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:37:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 12:49:21, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:28:08, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:23:53 Informację zaktualizowano 2020-06-15 14:31:34, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 14:54:59 Informację zaktualizowano 2020-05-25 14:56:48, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:20:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminy - Kozjaty.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 14:59:08 Informację zaktualizowano 2020-05-25 15:00:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:17:10, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej na działce o numerze ewidencyjnym 245/1, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 14:50:03 Informację zaktualizowano 2020-05-25 15:00:50, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 14:44:30 Informację zaktualizowano 2020-05-06 14:45:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instutucji kultury - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 14:36:29 Informację zaktualizowano 2020-05-06 14:46:01, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 14:27:33 Informację zaktualizowano 2020-05-06 14:30:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia w 2021 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 13:21:11 Informację zaktualizowano 2020-04-21 13:57:22, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 10:52:35 Informację zaktualizowano 2020-04-22 10:53:33, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 10:37:57 Informację zaktualizowano 2020-04-03 10:38:37, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 10:34:04 Informację zaktualizowano 2020-04-03 10:34:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 10:29:33 Informację zaktualizowano 2020-04-03 10:34:43, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 10:25:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania rzeczoznawców którzy bedą dokonywali wyceny zwierząt, produktów lub sprzetu utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:57:37, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:47:12 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:47:51, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instutucji kultury - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:39:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:36:28 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:37:00, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:29:27 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:29:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:23:44 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:40:54, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:18:58 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:24:25, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Rogóżki etap I

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:28:10 Informację zaktualizowano 2020-03-18 15:31:06, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pobierz

Kandydaci na członków komisji

Wycofanie oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 13:40:28 Informację zaktualizowano 2020-03-27 14:04:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:09:39 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:10:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 14:39:33 Informację zaktualizowano 2020-03-18 15:31:51, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu działań Urzędu Miejskiego w izbicy kujawskiej w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:46:59 Informację zaktualizowano 2020-03-18 15:32:07, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:34:49 Informację zaktualizowano 2020-03-18 15:35:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 14:15:54 Informację zaktualizowano 2020-02-26 14:16:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 15:43:01 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:54:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II"

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:58:37 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:59:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizcję zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 15:05:06 Informację zaktualizowano 2020-02-18 15:06:50, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 15:05:18 Informację zaktualizowano 2020-02-13 15:08:59, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:52:59 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:53:25, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 10:32:24, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscypinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 10:29:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 15:06:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2020/2021

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 13:11:45 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:58:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 15:00:57 Informację zaktualizowano 2020-01-31 15:03:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 11:38:26 Informację zaktualizowano 2020-02-07 11:40:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Izbica Kujawska w warunkach zawnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:55:06 Informację zaktualizowano 2020-01-31 14:56:13, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania i zasad przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:31:32 Informację zaktualizowano 2020-01-24 15:35:15, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 grudnia 2019 roku określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:17:49 Informację zaktualizowano 2020-01-24 15:20:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:08:17 Informację zaktualizowano 2020-01-24 15:10:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 14:18:18 Informację zaktualizowano 2020-01-24 14:25:23, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 12:20:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 12:14:18 Informację zaktualizowano 2019-12-31 12:15:18, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarzadzenie Nr 121/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 12:08:22, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 11:49:36, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 11:40:41 Informację zaktualizowano 2019-12-31 11:42:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 10:55:42 Informację zaktualizowano 2019-12-11 10:58:27, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie i mieście Izbica Kujawska w 2019 roku

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 10:52:28, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 15:01:46 Informację zaktualizowano 2019-12-09 15:02:08, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 11:04:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 10:48:28 Informację zaktualizowano 2019-11-26 10:48:50, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 12:00:15 Informację zaktualizowano 2019-11-14 12:02:38, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 11:56:31 Informację zaktualizowano 2019-11-14 12:01:59, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 11:46:45 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:50:42, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługe długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 14:44:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 13:04:29 Informację zaktualizowano 2019-11-15 13:05:01, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 12:43:19 Informację zaktualizowano 2019-11-15 12:44:07, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu statutu Osiedla Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 09:57:19, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 14:36:59 Informację zaktualizowano 2019-11-07 14:37:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 08:47:40, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 08:29:44, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 14:34:15 Informację zaktualizowano 2019-10-24 14:37:36, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 października 2019 roku w sprawie uzupełniających wyborów do rady sołeckiej sołectwa Augustynowo

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:37:45, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 14:41:48, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finonsowej Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:33:07 Informację zaktualizowano 2019-10-04 12:33:30, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 09:39:52 Informację zaktualizowano 2019-10-10 09:45:53, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 10:31:18 Informację zaktualizowano 2019-09-26 10:15:04, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 10:16:47 Informację zaktualizowano 2019-09-26 10:19:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 10:25:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 15:20:58 Informację zaktualizowano 2019-09-24 10:27:38, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 12:50:12 Informację zaktualizowano 2019-09-13 12:52:47, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 10:01:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2019  Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 09:52:49 Informację zaktualizowano 2019-09-05 09:57:08, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 14:41:00 Informację zaktualizowano 2019-08-09 14:46:23, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:33:50 Informację zaktualizowano 2019-08-09 14:41:43, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 29 lipca 2019 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:31:25, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 


Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 26 lipca 2019 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:26:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewch na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej, w formule zaprojektuj i wybuduj

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:17:12 Informację zaktualizowano 2019-08-02 14:20:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:14:03, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 10:20:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 10:09:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej Długiem

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 10:05:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 09:50:56, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 09:48:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 14:32:46, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 14:30:23 Informację zaktualizowano 2019-07-19 14:32:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 15:01:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:58:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Wiejskim Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem w związku z połączeniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej 

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:57:01, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej w związku z połączeniem z Wiejskim Domem Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:54:37, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:52:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Pana Adama Myrty ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:50:55, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 14:49:01, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz określenia regulaminu konkursu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:04:44, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:01:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 14:42:19, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, pól uprawnych oraz napełniania basenów, oczek wodnych, stawów w okresie letnim tj. od dnia 13.06.2019 r do odwołania na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 12:38:43 Informację zaktualizowano 2019-06-24 10:50:54, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 11:15:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 11:12:27, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj"

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 11:09:27, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 12:56:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 12:50:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 15:25:17 Informację zaktualizowano 2019-05-29 08:48:48, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 15:20:45, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie harmonogramu działań dotyczących wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 15:23:10 Informację zaktualizowano 2019-05-22 15:26:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 14:51:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 14:47:02, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej - kasa

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 14:25:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 14:20:01 Informację zaktualizowano 2019-05-21 14:20:24, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:24:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:21:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:10:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:07:42, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 13:09:27, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 13:08:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:57:58 Informację zaktualizowano 2019-04-12 13:00:01, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej


 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 14:27:46, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:53:08, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:48:52 Informację zaktualizowano 2019-04-12 12:52:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:45:55 Informację zaktualizowano 2019-04-12 12:46:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:43:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:40:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2020 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 12:31:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2019 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:58:57, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawiesprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:54:27, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:00:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:57:48, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 11:00:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 14:31:23, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników do kierowania akcją kurierską Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 14:26:39, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 14:22:33, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 09:06:37, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.


 

Zarządzenie

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 09:04:01 Informację zaktualizowano 2019-02-20 09:11:09, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:21:44 Informację zaktualizowano 2019-02-11 14:22:41, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:08:28, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:04:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:46:07 Informację zaktualizowano 2019-02-11 14:23:11, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:41:06, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:37:32, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2019/2020

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:31:08, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:25:50, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:24:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 12:03:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 11:59:16, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 11:55:21, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 11:45:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 11:21:59, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 11:05:14, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 11:02:52, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:57:12, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:55:09, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:41:46, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:37:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:21:18 Informację zaktualizowano 2019-02-11 11:57:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 10:04:14, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:53:09, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:45:35, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówkę

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:23:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:20:29, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:17:47, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:13:07, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:10:00, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 12:06:53, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 08:47:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 08:41:21 Informację zaktualizowano 2018-12-04 08:43:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 14:40:49, wprowadzający: Liliana Zielińska
Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 14:44:07, wprowadzający: Liliana Zielińska
Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020
rok 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 14:49:09, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 14:52:14, wprowadzający: Liliana Zielińska
Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku 

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-03 11:38:53, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku