Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju 2016 strona główna 

Strategia rozwoju 2016
 

Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 11:36:39 Informację zaktualizowano 2017-02-20 11:38:29, wprowadzający: Izabela Nadolona
Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 –
2020” 

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020”


Zapraszamy mieszkańców Gminy Izbica Kujawska do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020
Konsultacje projektu potrwają od 02.12.2016 r. do 15.12.2016 r.
Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać na formularzu ankiety
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@izbicakuj.pl wpisując w tytule korespondencji ; „ konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w terminie do 15.12.2016 r. do godziny 15:00
Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020 oraz ankietę
( w formie papierowej) wyłożono do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. Zm.) § 4 ust. 1 oraz § 5 uchwały nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2008 r. Nr 85, poz. 1392), uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących „Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020

Formularz ankiety

Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska - projekt

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:43:37 Informację zaktualizowano 2017-02-08 12:53:20, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku