Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju 2016 strona główna 

Strategia rozwoju 2016
 

Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 11:36:39 Informację zaktualizowano 2017-02-20 11:38:29, wprowadzający: Izabela Nadolona
Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 –
2020” 

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020”


Zapraszamy mieszkańców Gminy Izbica Kujawska do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020
Konsultacje projektu potrwają od 02.12.2016 r. do 15.12.2016 r.
Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać na formularzu ankiety
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@izbicakuj.pl wpisując w tytule korespondencji ; „ konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w terminie do 15.12.2016 r. do godziny 15:00
Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020 oraz ankietę
( w formie papierowej) wyłożono do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. Zm.) § 4 ust. 1 oraz § 5 uchwały nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2008 r. Nr 85, poz. 1392), uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących „Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020

Formularz ankiety

Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska - projekt

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:43:37 Informację zaktualizowano 2017-02-08 12:53:20, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku