Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność lobbingowa strona główna 

Działalność lobbingowa
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-26 14:17:50 Informację zaktualizowano 2021-02-26 14:20:50, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 10:46:31 Informację zaktualizowano 2020-03-18 10:47:55, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 15:07:24 Informację zaktualizowano 2019-06-17 15:16:53, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2017

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 09:38:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2016

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 08:30:53, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2006-2015


 

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 14:00:50 Informację zaktualizowano 2016-01-13 10:29:07, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Stosownie do art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) rejestr podmiotów wykonujących zawodową dizłalność lobbingową prowadzi Minister włściwy do spraw administracji publicznej.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 13:51:51, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 13:49:15, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Zarządzenie Nr 73/2016 roku Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 12:29:42, wprowadzający: Izabela Nadolona
 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z póżn. zm.)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 12:26:34 Informację zaktualizowano 2016-01-12 11:23:05, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku