Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum ogólnokrajowe strona główna 
Skład Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015-08-31 13:36:37
Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1. Renata Teresa Niedośmiałek2. Tadeusz Kosmalski3. Zbigniew Ryszard Gawroński - Przewodniczący komisji4. Jolanta   ...więcej

2015-08-20 11:16:51
I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn zm. ) informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym w d  ...więcej

2015-08-13 14:36:46
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  ...więcej

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-10 08:51:13
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERNDUM   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na   ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-03 14:15:50
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaję do wiadomości osób uprawnionych do udziału w referendum informację o numerach i granicach obwodów głoso  ...więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
2015-08-03 13:47:34
Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku przyjmowane będą do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 15:30 w Urzędz  ...więcej

2015-07-13 08:17:42
Gmina Izbica Kujawska   Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanym referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w tym dotyczące udziału w referendum osó  ...więcej

2015-07-13 07:52:56
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
2015-07-13 07:51:22
  Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-7/15 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w   ...więcej

2015-06-26 14:10:00
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  ...więcej

2015-06-26 14:09:23
Na stronie http://pkw.gov.pl/ znajdują się wszystkie informacje dotyczące Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.  ...więcej

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
2015-06-26 12:14:41
Postanowienie o zarządzeniu referendum  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12