Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
° Wybory Prezydenckie 2020 - 28.06.2020
° Wybory Prezydenckie 2020 - 10.05.2020
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Prezydenckie 2010
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenckie > Wybory Prezydenckie 2010 strona główna 
2014-03-11 11:32:16
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych
2010-06-02 09:44:13
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Izbicy Kujawskiej –Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1 1. Elżbieta Radomska - przewodniczący 2. Marek Roman Andryjańczyk – zastępca przewodniczącego 3. Sylwia Szymańska 4. K  ...więcej

2010-06-02 09:12:20
INFORMACJA Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 72, poz. 467) informuję, że spis wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitek Pol  ...więcej

2010-05-28 13:54:08
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH   Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta RP /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467/ oraz § 9 Ro  ...więcej

2010-05-25 10:13:47
I N F O R M A C J A   Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2010 roku   o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 1. Wyborcy posiad  ...więcej

2010-05-17 11:37:45
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska informuje, że zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca br. będą przyjmowane w pokoju Nr 19 Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujaw  ...więcej

2010-05-13 14:10:05
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska podaje w załączeniu treść obwieszczenia z dnia 13 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia   ...więcej

2010-04-29 14:01:22
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.   Tablice informacyjne  ...więcej

2010-04-28 12:47:15
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.   Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.  &nb  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9