Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z kontroli strona główna 

Protokoły z kontroli
 
Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez RIO w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=294 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:27:15, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:21:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół kontroli archiwum zakładowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:19:09, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół z kontroli w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 10:50:43 Informację zaktualizowano 2013-10-23 10:52:37, wprowadzający: Beata Kubiak
wersja do druku