Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z kontroli strona główna 

Protokoły z kontroli
 

 Protokół kontroli nr WLO 148/2019 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:35:06 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:36:05, wprowadzający: Liliana Zielińska
 

Protokół z kontroli przedsięwzięcia: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 13:22:31, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 

Protokół z kontroli przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 13:19:22, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
 
Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez RIO w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=294 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:27:15, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:21:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół kontroli archiwum zakładowego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:19:09, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Protokół z kontroli w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 10:50:43 Informację zaktualizowano 2013-10-23 10:52:37, wprowadzający: Beata Kubiak
wersja do druku