Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania strona główna 

Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
 

Uchwała Nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 14:12:33 Informację zaktualizowano 2018-06-22 14:41:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie obwodów głosowania

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 14:14:10 Informację zaktualizowano 2018-06-22 14:42:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Uchwała Nr XLII/280/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie obwodów głosowania (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2277)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 14:38:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.1677)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 14:40:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku