Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Miejskiego
° Radni Rady Miejskiej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych strona główna 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Rok 2021 

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej Dariusz Zdzienicki

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk- oświadczenie końcowe

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Karolina Więtczak - oświadczenie początkowe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska - oświadczenie końcowe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Ewelina Kowalewska - oświadczenie początkowe

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 10:48:36, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
Rok 2020 

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Dariusz Zdzienicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak - oświadczenie końcowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-26 12:39:56 Informację zaktualizowano 2020-05-26 13:07:56, wprowadzający: Liliana Zielińska
Rok 2019 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Baraniak Małgorzata

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:15:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2018 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:04:34, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2017 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 10:23:52 Informację zaktualizowano 2017-05-26 10:24:10, wprowadzający: Izabela Nadolona
Rok 2016 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 09:16:45, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku