Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Miejskiego
° Radni Rady Miejskiej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Radni Rady Miejskiej strona główna 

Radni Rady Miejskiej
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej - rok 2020 

Przewodniczący Rady - Marek Śledziński

Iwona Drubkowska

Agnieszka Głuszkowska

Wojciech Głuszkowski

Stanisław Kropidłowski

Krzysztof Kubiatowski

Maria Langa

Jan Łuczak

Leszek Matusiak

Lech Mleczko

Leszek Nadolny

Marek Orzechowski

Barbara Siwińska

Zofia Warda

Ludmiła Żurańska

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 13:08:17, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej - rok 2019 

Przewodniczący Rady - Marek Śledziński

Iwona Drubkowska

Agnieszka Głuszkowska

Wojciech Głuszkowski

Stanisław Kropidłowski

Krzysztof Kubiatowski

Maria Langa

Jan Łuczak

Leszek Matusiak

Lech Mleczko

Leszek Nadolny

Marek Orzechowski

Barbara Siwińska - oświadczenie początkowe

Barbara Siwińska

Zofia Warda

Ludmiła Żurańska

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 13:27:54 Informację zaktualizowano 2020-05-28 13:28:08, wprowadzający: Liliana Zielińska
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej - rok 2018 

Przewodniczący Rady - Marek Śledziński

Drubkowska Iwona

Głuszkowska Agnieszka

Głuszkowski Wojciech

Kropidłowski Stanisław

Kubiatowski Krzysztof

Langa Maria Janina

Łuczak Jan

Matusiak Leszek

Mleczko Lech Bogusław

Nadolny Leszek Jan

Orzechowski Marek

Simon Waldemar

Warda Zofia

Żurańska Ludmiła

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 11:47:40 Informację zaktualizowano 2019-06-04 11:47:55, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej - początek
kadencji 

Przewodniczący Rady - Marek Śledziński

Drubkowska Iwona

Głuszkowska Agnieszka

Głuszkowski Wojciech

Kropidłowski Stanisław

Kubiatowski Krzysztof

Langa Maria Janina

Łuczak Jan

Matusiak Leszek

Mleczko Lech Bogusław

Nadolny Leszek Jan

Orzechowski Marek

Simon Waldemar

Warda Zofia

Żurańska Ludmiła

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 09:12:33 Informację zaktualizowano 2019-06-04 11:47:18, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Radni VII kadencji Rady Miejskiej - koniec
kadencji 

Przewodnicząca Rady - Zofia Warda

Głuszkowska Agnieszka

Głuszkowski Wojciech

Graczyk Bogdan Maciej

Kropidłowski Stanisław

Kubiatowski Krzysztof

Kucharski Marcin

Łuczak Jan

Matusiak Leszek

Nadolny Leszek

Orzechowski Marek

Simon Waldemar

Stasiak Marek

Wiśniewski Mieczysław

Żurańska Ludmiła

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 10:40:37 Informację zaktualizowano 2018-12-06 10:41:26, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Radni VII kadencji Rady Miejskiej - Rok 2017 

Przewodniczący Rady - Zofia Warda

Głuszkowska Agnieszka

Głuszkowski Wojciech

Graczyk Bogdan Maciej

Kropidłowski Stanisław

Kubiatowski Krzysztof

Kucharski Marcin

Łuczak Jan

Matusiak Leszek

Nadolny Leszek

Orzechowski Marek

Simon Waldemar

Stasiak Marek

Wiśniewski Mieczysław

Żurańska Ludmiła

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-24 13:12:39 Informację zaktualizowano 2018-12-06 10:39:58, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Radni VII kadencji Rady Miejskiej - Rok 2016 

Przewodniczący Rady - Zofia Warda

Głuszkowska Agnieszka

Głuszkowska Agnieszka - korekta

Głuszkowski Wojciech

Graczyk Bogdan Maciej

Kropidłowski Stanisław

Kubiatowski Krzysztof

Kucharski Marcin

Łuczak Jan

Matusiak Leszek

Nadolny Leszek

Orzechowski Marek

Simon Waldemar

Stasiak Marek

Wiśniewski Mieczysław

Żurańska Ludmiła

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-03 12:04:30, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku