Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Miejskiego
° Radni Rady Miejskiej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miejskiego strona główna 

Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok 2021 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 13:24:55, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
Rok 2020 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska - oświadczenie końcowe

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 10:18:03 Informację zaktualizowano 2020-05-28 10:18:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
Rok 2019 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - początek kadencji

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 14:02:04, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2018 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - koniec kadencji

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 11:36:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2017 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska według stanu na dzień odwołania

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak według stanu na dzień powołania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 10:38:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
Rok 2016 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Starszy Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Karolina Jagodzińska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 09:48:47, wprowadzający: Izabela Nadolona
wersja do druku