Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 
Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018-03-05 09:16:23
Izbica Kuj., dnia 5.03.2018r. Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrod  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej
2017-11-03 15:23:04
  ...więcej

KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
2017-10-04 12:13:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiejogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 32 Stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej - płace 1. wymagania niezbędne:a) obywat  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego, ul. Nowomiejska 3, 87-865 Izbica Kujawska
2017-08-30 11:01:16
  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
2017-07-13 13:19:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 3 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki okr  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego
2016-08-05 14:34:04
Izbica Kujawska, dnia 05 sierpnia 2016 roku   Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Tymieniecka 1, 87-865 Izbica Kujawska Zgodnie z art. 36a ust. 1 i  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Błennie
2016-08-05 14:30:55
Izbica Kujawska, dnia 05 sierpnia 2016 roku Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Błennie, 87-865 Izbica Kujawska Zgodnie z art. 36a ust. 1 i ust. 13, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia  ...więcej

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W BŁENNIE
2016-07-08 12:42:36
Burmistrz Izbicy Kujawskiejogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Błennie Adres: Błenna, 87-865 Izbica Kujawska Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.:   ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
2016-07-04 15:07:02
ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej   INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZN  ...więcej

Informacja o liczbie kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
2016-06-30 10:30:47
Izbica Kujawska, dnia 29.06.2016 roku. Informacja o liczbie kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ Informuję, że w wyniku wst  ...więcej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej
2016-06-23 10:46:04
Burmistrz Izbicy Kujawskiejogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1, 87-865 Izbica Kujawska Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustaw  ...więcej

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
2016-06-14 13:34:53
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy KujawskiejOGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I. Nazwa i adres jednostki (miejsc  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds księgowości budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
2015-12-03 10:27:53
Informacja o wyniku naboru kandydatówna wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds księgowości budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowyc  ...więcej

Nabór na stanowisko inspektora ds księgowości budżetowej - płace
2015-11-13 14:05:34
Burmistrz Izbicy Kujawskiejogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 32 Stanowisko inspektora ds księgowości budżetowej - płace 1. wymagania niezbędne:a) obywatels  ...więcej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
2015-11-10 10:52:30
Informacja o wyniku naboru kandydatówna wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej    &nbs  ...więcej

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej
2015-09-23 11:38:19
Burmistrz Izbicy Kujawskiejogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędniczew Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 32 Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji działalno  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej
2015-06-12 13:39:58
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowegow Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzą  ...więcej

Nabór na stanowisko głównego księgowego
2015-05-20 08:47:12
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej   Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Izbicy Kujawskiej og  ...więcej

Nabór na stanowisko animatora -"Moje boisko ORLIK 2012"
2015-02-04 14:51:36
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza nabór na stanowisko animatora -"Moje boisko ORLIK 2012" Zatrudnienie na  podstawie umowy zlecenia na okres od 1 marca do 30 listopada 2015 roku. Dyrekt  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
2014-05-26 13:26:20
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawskaogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 32 Stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i budownictwa 1. wymagania niez  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 31
następne