Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
° Kadencja 2018 - 2023
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2006 - 2010
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Kadencja 2010 - 2014 strona główna 

Kadencja 2010 - 2014
 

Zarządzenie Nr 294/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:22:10, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 293/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:20:29, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 292/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 09:43:09, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 291/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 09:40:15 Informację zaktualizowano 2014-11-25 09:45:28, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 290/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 09:37:10 Informację zaktualizowano 2014-11-25 09:37:27, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 289/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 09:00:28 Informację zaktualizowano 2014-11-25 09:00:57, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 288/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 10:35:31 Informację zaktualizowano 2014-11-25 08:56:57, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 287/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-04 10:28:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 286/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-04 10:25:48, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 285/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-04 10:21:39, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 284/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 14:02:17 Informację zaktualizowano 2014-11-04 10:20:23, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 283/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 14:50:01 Informację zaktualizowano 2014-10-16 14:51:04, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 281/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 11:39:26, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 280/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2015 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-09-30 11:49:14, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 września 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-09-30 11:47:11, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 278/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 13:33:03 Informację zaktualizowano 2014-09-08 13:34:24, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 10:07:02 Informację zaktualizowano 2014-08-25 10:07:50, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 10:31:47, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 275/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie publikacji informacji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 10:29:51, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 10:26:36, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przedterminowych wyborów sołectwa Mieczysławowo

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-08-04 14:00:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 272/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-07-31 12:47:45, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 271/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 14:15:31, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 270/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej Nr 191214C w miejscowości Grochowiska etap II gmina Izbica Kujawska według projektu budowlanego na działkach o nr ewidencyjnym: 383/2, 332 na odcinku L=750,8 mb, tj. od km 0+573 do km 1+323,8

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 13:32:26, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 269/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej (II etap) o długości 890 mb w miejscowości Augustynowo, na działkach o nr ewid. 247, 21/1, 23, 24, 215, 50, 51, 52, 53, 48, 54, 55, 200, 196, 195, 194, 193, 197/2, 181, 163, 180/2, 165/2, w obrębie ewidencyjnym Augustynowo, gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 13:30:58, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 13:26:59, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 267/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-20 12:58:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 266/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 czerwca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-20 12:56:56, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 265/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawiesporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 09:34:02, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 264/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 09:32:02, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 263/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę małej infrastruktury turystycznej przy Zespole Pomostów Widokowych nad Jeziorem Długie, na działce o nr ewid. 152, w obrębie ewidencyjnym Długie, gm Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 13:37:24, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 262/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 maja 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 13:34:11, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie harmonogramu przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska dla samorządowych instytucji kultury

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 13:31:25, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 08:53:19, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, na terenie działki o nr ewid. 226 w miejscowości Błenna (obręb ewidencyjny Błenna), gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 07:37:31, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie zadania ze środków publicznych organizacji pozarządowej na 2014 rok, w związku z konkursem nr 1: Organizacja zajęć w pomieszczeniach świetlicy integracyjnej przy ulicy Sportowej 1a w Izbicy Kujawskiej, będących własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 08:39:16, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 257/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Mijesko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 08:31:42, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 256/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 08:28:01 Informację zaktualizowano 2014-05-20 08:28:48, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 255/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska dla samorządowych instytucji kultury

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 08:26:28 Informację zaktualizowano 2014-05-20 08:28:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 254/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:04:37, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 253/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:19:39 Informację zaktualizowano 2014-05-05 15:31:46, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 252/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:28:42 Informację zaktualizowano 2014-05-05 15:29:17, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 251/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:30:13, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 250/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m3/d – 500 m3/d na terenie działki oznaczonej nr ew. 343/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kazimierowo gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 14:53:44, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 249/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 14:51:49, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 248/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie publikacji informacji

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:53:25, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 247/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 14:59:39, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 11:29:09, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2013 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.936)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 11:17:55 Informację zaktualizowano 2014-03-27 11:53:23, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 244/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-27 08:29:49, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 243/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej Nr 191724C o długości 111,75 m, na działce o nr ewid. 734, w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-27 08:27:06 Informację zaktualizowano 2014-02-27 08:27:55, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 242/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Izbicy Kujawskiej. Traci moc z dniem 10 marca 2017 roku.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-20 15:04:21 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:10:36, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 241/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-18 09:07:43, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 240/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 12:28:39, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 239/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191221C w miejscowościach Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna od km 1+415 do km 2+812,40 na działkach o nr ewid. 147, 351, 363 w obrębie ewidencyjnym Błenna gm. Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 10:04:45, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 238/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 10:02:59, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 237/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 - 2020  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 10:01:16, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:26:35, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Plac Wolności 29 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:24:38 Informację zaktualizowano 2014-01-14 13:27:02, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 234/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 13:20:43, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 233/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 10:13:53, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Traci moc z dniem 14 lipca 2016 roku.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 10:41:20 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:54:29, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 10:39:38, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 12:53:03, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 229/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 12:51:50, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 12:50:11, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie rozformowania oraz powołania w nowych strukturach formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 12:44:13, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Zarządzenie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 08:44:09 Informację zaktualizowano 2013-12-06 10:34:42, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 08:40:37 Informację zaktualizowano 2013-12-06 10:46:15, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru należności cywilnoprawnych" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-29 12:37:38, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 października 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-20 09:36:10, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 października 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 07:42:49, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 11:48:43, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Budowę placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej”. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 11:44:55, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 219/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 09:51:20, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2014 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 09:49:43 Informację zaktualizowano 2013-10-08 11:55:26, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 września 2013 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 09:48:28, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:42:15, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:40:10, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.09.2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę węgla kamiennego-kostki i miału węglowego do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej na sezon zimowy 2013/2014. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:36:07, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:09:27 Informację zaktualizowano 2013-09-16 14:36:31, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19.08.2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mchówek, na działce o nr ewid. 188, w obrębie ewidencyjnym Mchówek, gm. Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:28:23, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 08:24:17 Informację zaktualizowano 2013-08-14 08:24:49, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 08:21:46 Informację zaktualizowano 2013-08-14 08:24:58, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie publikacji informacji. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 12:23:04, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy i Miasta Izbica Kujawska do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 12:21:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2013 rok, w związku z konkursem nr 2. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 12:19:04 Informację zaktualizowano 2013-08-01 12:19:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Przebudowę drogi gminnej Nr 191717C, na działkach o nr ewid.54, 193, 194, w obrębie ewidencyjnym Izbica kujawska, gm. Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 12:14:44 Informację zaktualizowano 2013-08-01 12:16:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont i modernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 15:08:02, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zasad przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie i Mieście Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 15:05:07, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 15:08:59, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę oświetlenia ulicznego na Osiedlu Mieszkaniowym Morele na działkach o nr ewid. 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,885, 886, i w ulicy Wiśniowej na działkach o nr ewid. 673, 689, 690 w miejscowości Izbica Kujawska (obręb ewidencyjny Izbica Kujawska), gm. Izbica Kujawska.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 13:05:33 Informację zaktualizowano 2013-06-18 13:06:13, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 maja 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 13:03:10, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentów niejawnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 12:55:17, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Długie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Koło od km 25+563 do km 25+750,50 strona lewa na działce nr 345 obręb Kazimierowo gmina Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 13:49:25, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 10:13:31 Informację zaktualizowano 2013-05-22 10:13:51, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 10:11:09 Informację zaktualizowano 2013-06-03 09:42:45, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:17:24 Informację zaktualizowano 2013-05-08 13:23:34, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:16:42 Informację zaktualizowano 2013-05-08 13:23:00, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 194/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:30:52, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:29:19 Informację zaktualizowano 2013-04-26 08:32:00, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2013 rok, w związku z konkursem nr 1 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:59:47, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191221C w miejscowościach Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna od km 0+000 do km 1+415 na działce o nr ewid. 147, w obrębie ewidencyjnym Błenna, na działce o nr ewid. 12, w obrębie ewidencyjnym Gąsiorowo gm. Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:58:29, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:56:44, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 - 2020 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:55:38, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, łącznika i sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 08:52:19, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 187/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3600 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:31:38 Informację zaktualizowano 2013-04-16 12:32:11, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 186/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:28:59, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przekładka (wymiana) sieci wodociągowej z rur AC na PVC zlokalizowanych w ulicy Cmentarnej i Zielonej w Izbicy Kujawskiej działki nr 734, 621, 716 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:21:21, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:19:52, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 08:28:09, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-27 10:14:11, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2012 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1853)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-27 10:12:56 Informację zaktualizowano 2016-11-16 13:35:46, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Bąk – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej do realizacji programu „Animator- Moje Boisko Orlik 2012” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:19:59, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:13:30, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:10:48, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:08:49, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-03-14 14:55:43, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 12:39:17 Informację zaktualizowano 2013-02-19 12:39:55, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15.02.2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, łącznika i sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 12:37:17, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 173/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05 lutego 2013 r w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń funduszu pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 12:35:34, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.02.2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przekładka (wymiana) sieci wodociągowej z rur AC na PVC zlokalizowanych w ulicy Cmentarnej i Zielonej w Izbicy Kujawskiej działki nr 734, 621, 716 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 08:24:23, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 08:20:42, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 14:27:49 Informację zaktualizowano 2013-02-01 13:24:01, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 14:26:19, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Toruńskiej 19 oznaczonej geodezyjnie jako działka 181 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-14 15:10:16, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Izbicy Kujawskiej przy uli. Plac Wolności 29 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 09:54:44, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 09:45:04 Informację zaktualizowano 2013-01-11 09:55:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 11:43:46, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 164/2012 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 12:56:40 Informację zaktualizowano 2012-12-06 13:03:42, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na "Dostawę miału węgla kamiennego do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej na sezon zimowy 2012/2013" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 12:53:55, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 12:50:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012 roku zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 12:48:20 Informację zaktualizowano 2012-12-24 11:58:58, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:04:08 Informację zaktualizowano 2012-12-03 15:04:38, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 15:26:35, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2013 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 15:12:02 Informację zaktualizowano 2012-12-06 12:59:03, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2020 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 15:05:29 Informację zaktualizowano 2012-11-23 15:12:39, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 10:59:37, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12.11.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 10:58:21, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09.11.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Dostawa samochodu specjalnego lekkiego pożarniczego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 10:57:06, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 października 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 07:54:55, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 12:50:27, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Izbica Kujawska wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 09:42:31, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 08 października 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 09:41:24, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 04 października 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 11:04:45, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 09:40:28, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.09.2012 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2013 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 09:39:26, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przekazania Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej hali sportowej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Nowomiejskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 10:48:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25.09.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 10:47:01, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 08:34:00, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09.08.2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 09:58:01, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06.08.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach (działka nr 42/1) pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:58:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2012 rok, w związku z konkursem nr 2 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:57:31, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 140 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 lipca 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:47:04 Informację zaktualizowano 2012-08-07 14:47:19, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:42:45, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:40:54, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:54:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:49:36 Informację zaktualizowano 2012-07-16 13:50:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2012 rok, w związku z konkursem nr 1 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:42:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 czerwca 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 13:38:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22.06.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Modernizacja kotłowni węglowej w budynku socjalno – kulturalnym w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 10:51:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora SP ZOZ w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:31:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15.06.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191227 C Mchówek - Pustki od km 0+000 do km 0+955 gmina Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:30:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 09:39:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 129 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą ”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 'Moje boisko-Orlik 2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:28:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 128 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczkowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:26:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 127 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Augustynowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:23:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 126 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Długie” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:22:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 125 /2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skarbanowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:21:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za umieszczenie reklam zarz124.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:19:35, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 14:18:30, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.05.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191212C Grochowiska-Ślazewo od km 0+000 do km 1+412, na działkach o nr ewid. 188, 17 w obrębie ewidencyjnym Grochowiska Kolonia, gm. Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 10:45:33 Informację zaktualizowano 2012-06-15 10:45:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej na OM Morele oznaczonej geodezyjnie nr 847 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 08:23:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 11:07:58 Informację zaktualizowano 2012-06-08 11:09:36, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 08:16:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji na stronę Biuletynu Informacji Publicznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 08:14:17 Informację zaktualizowano 2012-06-15 10:41:24, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11. 05. 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Dostawę kostki betonowej typu „HOLAND” na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 08:12:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 08:11:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 08:09:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 11:27:06 Informację zaktualizowano 2012-05-02 11:27:43, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 11:26:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 11:23:30 Informację zaktualizowano 2012-05-02 11:24:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20.04.2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 09:52:03, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19.04.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Augustynowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 09:49:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16.04.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Długie” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:42:23, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16.04.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Augustynowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:41:27, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 02.04 2012 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:40:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 02.04.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczkowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:39:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 12:36:46 Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:38:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.03.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 10:07:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Gminy i Miasta W Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2011 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1004)

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 10:05:41 Informację zaktualizowano 2016-11-16 13:37:02, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09. 03. 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1, działka nr 528/3. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 09:34:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21.02.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191229C Naczachowo - Wietrzychowice dz. nr 35, 9, 92 gmina Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 14:10:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 14:08:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Mchówku gm. Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 10:55:20, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chotel pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 10:54:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 10:52:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-26 10:13:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 95/2012

Załącznik do zarządzenia - Ogłoszenie

Załącznik do zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Ogłoszenie o rozstrzgnięciu konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 12:49:10 Informację zaktualizowano 2012-03-08 10:01:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011 - 2017 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 08:45:39, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17.01.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Dostawę miału węglowego do obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej na rok 2012 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 12:44:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:19:52, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:18:33, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:15:38 Informację zaktualizowano 2011-12-30 13:16:19, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 08:41:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 08:38:15, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 listopada 2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 10:37:44 Informację zaktualizowano 2011-12-12 10:39:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 10:23:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2017 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:43:18, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:40:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:32:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 listopada 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:29:29, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:26:45, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skarbanowo” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:25:36, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:23:48, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany § 1 ust. 1 zarządzenia 173/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 czerwca 2010 roku o Społecznej Komisji Mieszkaniowej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:21:23, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:20:06, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Wykonanie tablicy pamiątkowej promującej projekt pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:18:18, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 października 2011 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:16:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 74/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014” pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:14:47, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:10:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 października 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:09:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 08:04:11 Informację zaktualizowano 2011-12-09 08:04:59, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Izbicy Kujawskiej przy ul. 3 Maja 1 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 10:10:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 08:11:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23.09.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:22:11, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:17:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 09 września 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:13:14 Informację zaktualizowano 2011-09-23 13:13:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:07:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 13:05:28 Informację zaktualizowano 2011-09-23 13:14:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 sierpnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:46:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie publikacji informacji pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:45:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:42:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie:składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy Kujawskiej. Traci moc z dniem 12 lipca 2016 r.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 11:27:15 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:55:33, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy i miasta  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:39:48 Informację zaktualizowano 2011-08-26 08:42:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:26:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2011 rok, w związku z konkursem nr 2 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:24:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:21:36, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 1439 mb tj. od km 0+000 do km 1+439 z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia jezdni przy użyciu emulsji i grysów na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 27, 75 w miejscowości Zdzisławin gmina Izbica Kujawska II etap pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:16:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej i jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska. Załącznik Nr 7 zmieniono Zarządzeniem Nr 128/2016.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 08:04:30 Informację zaktualizowano 2017-05-23 13:48:22, wprowadzający: Izabela Nadolona
 
Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 07:53:21 Informację zaktualizowano 2011-08-26 07:58:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Błennie pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 09:09:44, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka J.Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 09:08:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 09:06:10, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Błennie pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 09:04:12 Informację zaktualizowano 2011-07-15 09:05:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 08:56:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-22 09:10:31 Informację zaktualizowano 2011-06-22 09:12:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert powierzenia zadań ze środków publicznych organizacjom pozarządowym na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 13:41:53, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:13:12, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:11:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska„ pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:06:30, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych RB –WSa w zakresie wydatków strukturalnych przez Urząd Gminy i Miasta oraz jednostki organizacyjne pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:03:53 Informację zaktualizowano 2011-06-01 09:04:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy kujawskiej realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:42:01, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Długie - budowa ścieżki rowerowej" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013" pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:34:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18.05.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:01:34, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16.05.2011 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia, przekazania dokumentów kategorii A do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 08:58:37 Informację zaktualizowano 2011-06-01 08:59:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.05.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kostki betonowej typu „ HOLAND” oraz obrzeży chodnikowych, na utwardzenie chodników na terenie gminy Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:46:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:45:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy i miasta. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:45:05 Informację zaktualizowano 2011-05-19 09:47:22, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21.04.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1.700 ton o granulacji od 4 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:43:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:42:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15.04.2011 roku w sprawie powierzenia zarządzania i promocji Parkiem Kulturowym o nazwie "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:40:50, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11.04.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:31:12 Informację zaktualizowano 2011-05-19 09:31:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 kwietnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:33:45, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 kwietnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny za usługi o charakterze użyteczności publicznej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:16:44 Informację zaktualizowano 2011-05-17 15:30:46, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:15:11 Informację zaktualizowano 2011-05-17 15:30:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:13:47 Informację zaktualizowano 2011-05-17 15:30:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:12:33 Informację zaktualizowano 2011-05-17 15:30:05, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 marca 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:49:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2010 rok.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:20:38 Informację zaktualizowano 2011-04-13 09:48:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.03.2011 roku
w sprawie publikacji informacji. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:19:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.03.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:17:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy i miasta pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:15:39, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10.02.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 2700 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 09:14:08, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:28:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.02.2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora i wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:24:42, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 01.02.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Dostawę samochodu dostawczego pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:23:08, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej na odcinku L= 1.852 mb tj. od km 1+ 888 do km 3+ 740 z wykonaniem podbudowy drogi tłuczniem wapiennym wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia jezdni przy użyciu emulsji i grysów na działkach ewidencyjnych nr 37, 113 w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska II etap. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:22:02, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.01.2011 roku w sprawie opracowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:19:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.01.2011 roku w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2011 rok. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:13:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu poniżej 14.000 euro na Dostawę pojemników oraz kontenerów do odpadów niebezpiecznych. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:10:49, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:09:25, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10.01.2011 roku w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentów niejawnych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:07:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:05:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29.12.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:03:51, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Izbica Kujawska do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:33:19, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie nr 6/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:44:16, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:24:28, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 grudnia 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:29:40, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 grudnia 2010
roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:16:14 Informację zaktualizowano 2011-01-07 13:21:56, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 grudnia 2010
roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostka i miału węglowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz jednostki organizacyjnej na rok 2011.  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 13:13:42 Informację zaktualizowano 2011-01-07 13:21:38, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 grudnia 2010
roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 14:51:44 Informację zaktualizowano 2011-01-07 13:21:14, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku