Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Samorządowe > Wybory Samorządowe 2010 strona główna 

Wybory Samorządowe 2010
 
Informacja - spisy wyborców pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 15:30:55, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Uchwała Nr 3/10 Gminno – Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

pobierz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 15:31:49 Informację zaktualizowano 2010-11-10 10:02:32, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Komunikat Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 2010 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 14:38:07, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Zawiadomienie Gminno - Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej o publicznym losowaniu zgłoszonych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 14:36:46, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska, Rady Powiatu Włocławskiego, sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska w dniu 21 listopada 2010r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 14:39:23, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 11:08:45 Informację zaktualizowano 2010-10-25 11:09:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Plan pracy Terytorialnych Komisji Wyborczych pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 14:58:08, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Skład Gminno - Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 14:48:59, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Plan dyżurów Gminno – Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 13:48:13, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Uchwała Nr 2 Gminno - Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 października 2010 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 13:45:22, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Uchwała Nr 1 Gminno - Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 października 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 13:44:09, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 13:39:29 Informację zaktualizowano 2010-10-12 13:50:17, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 10:07:41, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 10:06:43, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych: pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 09:53:52, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2009 r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 09:52:57, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 września 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 09:51:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie liczby radnych wybieranych do Rady w kadencji 2010-2014  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 10:57:12 Informację zaktualizowano 2010-03-18 11:05:37, wprowadzający: Magdalena Bolewska
 
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa w kadencji 2010-2014  pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 11:03:55 Informację zaktualizowano 2010-03-18 11:06:22, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku