Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
° Program "CZYSTE POWIETRZE"
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Zawiadomienie o wydanej decyzji
2022-08-11 09:45:39
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.           ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-07-14 10:15:17
przed wydaniem dec. ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-07-05 08:35:20
przed wydaniem dec. ooś dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 103 położonych  w obrębie Mieczysławowo, gmina Izbica Kuj  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-05-25 14:52:25
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-05-17 14:31:40
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 103 położonych  w obrębie Mieczysławowo, gmina Izbica Kuj  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-05-10 14:02:44
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.        ...więcej

Decyzja ooś
2022-04-27 10:11:48
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo o łącznej długości 1,700 km”.      ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-04-07 14:48:52
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.         ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-03-21 11:31:16
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo o łącznej długości 1,700 km”.        ...więcej

Decyzja ooś
2022-03-15 12:21:50
dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191217C Szczkowo – Dębianki na długości 1,022 km  ...więcej

Obwieszczenie
2022-03-11 09:57:07
Wójta Gminy Boniewo w spr. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej.  ...więcej

Zawiadomienie
2022-03-11 09:52:33
RDOŚ w sprawie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania    ...więcej

Zawiadomienie
2022-03-11 09:41:19
RDOŚ o odmowie wznowienia postępowania  ...więcej

Zawiadomienie
2022-03-04 12:43:29
Zawiaomienie GDOŚ   ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-02-16 09:28:33
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1912.17C Szczkowo – Dębianki na długości 1,022 km”.   ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-01-20 12:57:27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 107 i 108  w obrębie  ...więcej

Decyzja ooś
2021-12-31 11:43:14
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191212C Grochowiska - Ślazewo”  ...więcej

Decyzja ooś
2021-12-30 13:54:07
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie drogi relacji Wietrzychowice - Obałki o łącznej długości 1,090 km”.            ...więcej

Decyzja ooś
2021-12-30 11:14:56
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi relacji Naczachowo – Obałki o łącznej długości 1,755 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-12-09 09:38:35
O wydanie decyzjiooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1912.17C Szczkowo – Dębianki na długości 1,022 km”.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 279
następne