Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Zawiadomienie
2020-03-19 12:05:27
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska”.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-03-16 11:23:42
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą droga gminna nr 191233C Chotel-Skarbanowo-gr.gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo-gr.gminy (Lubomin)”  ...więcej

Zawiadomienie
2020-03-05 12:19:59
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-01-10 14:06:16
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist.km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-15 10:27:21
o wydaniu decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociagowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy K  ...więcej

Zawiadomienie
2019-11-05 12:54:51
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"   ...więcej

Zawiadomienie
2019-10-28 09:06:37
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, kwiatowa, Przedmiejska,  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-08 09:34:02
o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, kwiatowa, Przedmie  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-24 13:07:50
o przedłuzeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukurą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska Tymieniecka w Izbicy K  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-24 09:40:16
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-04 13:22:10
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 9ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km59+228.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-04 13:15:43
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci Kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociagowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Ty  ...więcej

Zawiadomienie
2019-08-28 14:09:47
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. – Nowa Wieś Błenna w m. Józefowo – dł. odcinka 1,5 km  ...więcej

Zawiadomienie
2019-08-07 09:02:24
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 10:56:31
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 10:46:09
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w IZb  ...więcej

2019-07-26 09:51:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła  ...więcej

Informacja
2019-07-23 12:00:44
Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następ  ...więcej

Zawiadomienie
2019-07-02 09:11:20
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Zawiadomienie
2019-06-12 12:23:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 223
następne