Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Obwieszczenie
2017-12-11 11:31:20
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-28 13:45:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-16 11:13:12
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:04:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-18 15:16:27
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlo  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-13 12:03:25
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na.: "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-27 14:08:19
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miej  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:47:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna - Dziewczopole - Dziewczopólko"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:24:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-07 14:07:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-04 11:43:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wiszczelice  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-03 14:35:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska I" o mocy do 1 MW zloka  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-01 13:11:17
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyj  ...więcej

Obwieszczenie
2017-07-19 14:39:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych, w skład których wchodzą: droga nr 191713C ul. Polna w I  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-12 14:10:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-06 13:56:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku inwentarskiego - sektor porodowy wraz z towarzyszącymi urządzeniami Joasinie gm. Izbica Kujawska  ...więcej

Zawiadomienie
2017-06-19 10:16:57
Zawiadomienie stron o zebranych dokumntach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska.  ...więcej

Obwieszczenie
2017-06-13 14:06:27
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  ...więcej

Zawiadomienie
2017-06-06 13:32:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Błenna gm. Izbica Kujawska.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 198
następne