Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.
2019-04-17 13:04:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-04-15 10:46:01
o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal"  ...więcej

Obwiesczenie
2019-02-04 10:49:46
o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-15 13:10:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzwięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C w miejscowości Wietrzychowice"  ...więcej

Informacja
2018-12-07 08:45:28
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+140 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-12-05 14:20:35
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębionej zlokalizowanej w m. Obałki na działce ewid. nr 49 w  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:33:47
o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:23:49
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - granica gminy - (Osiecz Mały)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-09-20 10:57:22
o przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-09-20 10:53:17
o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+62  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:42:03
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:33:32
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+622"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-07-18 07:45:55
o przedłużeniu terminu w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+742 (ist. km na drodze około 28+876 oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-07-12 08:15:55
O wydaniu decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-06-15 13:44:28
o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"    ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-14 09:16:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-06-14 09:00:31
Zmiana terminu załatwienia sprawy w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowwa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+2  ...więcej

Zawiadomienie
2018-05-15 08:22:50
Zmiana terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-02 11:26:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2017 r.
2018-04-26 09:59:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2017 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 204
następne