Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
° Program "CZYSTE POWIETRZE"
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-09-08 14:36:53
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Ciepliny, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo na długości 5,721 km”  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-09-03 11:03:30
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 133  w obrębie Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska&  ...więcej

Zawiadomienie
2021-08-18 13:51:01
o wydanej decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej ”.  ...więcej

Zawiadomienie
2021-07-21 13:59:14
o wydanej decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie - etap IV”  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2021-07-08 12:02:37
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej ”.  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2021-07-01 09:01:14
dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie w gminach: Babiak i Koło, woj. wielkopolskie.  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2021-06-22 09:14:31
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie - etap IV”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-06-16 09:41:48
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej”  ...więcej

Decyzja ooś
2021-06-08 08:03:17
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole na długości 1,802 km”.  ...więcej

Informacja
2021-05-24 10:41:48
o opracowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  ...więcej

Zawiadomienie
2021-05-20 08:02:46
o nie załatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu dla przedsięwzięcia pn. wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towrzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło.  ...więcej

Zawiadomienie
2021-05-13 11:54:27
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole na długości 1,802 km”.  ...więcej

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
2021-05-12 09:10:16
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód - Konin.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-04-14 13:45:05
w spr. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie - etap IV”  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020 r.
2021-04-12 09:29:32
  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 R.     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 ROKU   Spis treści I. Wstęp…&hell  ...więcej

Zawiadomienie
2021-03-22 15:18:27
o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło, woj. wielkopolskie.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-03-11 11:12:20
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019
2020-11-30 14:52:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019  ...więcej

Informacja
2020-11-12 12:48:45
Informacja o uzyskanej dotacji na zakup sadzonek drzew  ...więcej

Zawiadomienie
2020-11-04 13:09:44
"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal, od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 248
następne