Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Obwieszczenie
2018-04-16 08:54:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjatyt"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-03-12 13:53:10
o wydaniu postanowienia, zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolnej w Izbicy Kujawskiej"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-29 09:58:49
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-29 09:56:54
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy - Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-29 09:54:44
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-29 09:50:04
O wystąpieniu do właściwego miejscowo DRZGW Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-23 15:04:56
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Konine  ...więcej

Obwieszczenie
2017-12-19 09:54:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  ...więcej

Obwieszczenie
2017-12-14 11:45:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia i zebraniu dowodów i materiałów w sprawie "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy - Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-12-14 10:45:49
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod na  ...więcej

Informacja
2017-12-11 11:31:20
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2017 roku  Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wydanej decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-28 13:45:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-16 11:13:12
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:04:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-18 15:16:27
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlo  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-13 12:03:25
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na.: "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-27 14:08:19
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miej  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:47:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna - Dziewczopole - Dziewczopólko"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:24:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin"  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 208
następne