Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
° Regulaminy
° Kodeks Etyki
° Załatwianie spraw
° Ewidencje i rejestry
° Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miejski > Regulaminy strona główna 

Regulaminy
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 260/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 287/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Zarządzenie Nr 219/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 15:25:32 Informację zaktualizowano 2014-02-06 11:59:40, wprowadzający: Beata Kubiak
 
Regulamin Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskiem w Izbicy Kujawskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-18 14:28:18, wprowadzający: Beata Kubiak
 

Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 14:25:36, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku