bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Informacje nieudostępnione strona główna 

Informacje nieudostępnione
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Lista załączników do artykułu:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 15:50:24 Informację zaktualizowano 2014-06-16 10:15:35, wprowadzający: Beata Kubiak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl