bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Pracownicy Urzędu Miejskiego
Rok 2021 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 13:24:55, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
Rok 2020 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska - oświadczenie końcowe

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 10:18:03 Informację zaktualizowano 2020-05-28 10:18:39, wprowadzający: Liliana Zielińska
Rok 2019 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - początek kadencji

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 14:02:04, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2018 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - koniec kadencji

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 11:36:38, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
Rok 2017 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska według stanu na dzień odwołania

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak według stanu na dzień powołania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 10:38:28, wprowadzający: Izabela Nadolona
Rok 2016 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Starszy Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Karolina Jagodzińska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 09:48:47, wprowadzający: Izabela Nadolona

Zobacz:
 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Miejskiego .  Radni Rady Miejskiej . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl