bip.izbicakuj.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Izbicy Kujawskiej www.izbicakuj.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza strona główna 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki
Podawczej  

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej korzysta z ESP oferowanej przez platformę ePuap - jest to platforma należąca do MSWiA.
Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, którym będzie podpisany wniosek.

Adres skrzynki ePuap: /jr60fdx35d/skrytka


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (tj. 7.30-15.30) do Sekratariatu mieszczącego się w pokoju nr 15 przy ul. Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) TXT
d) GIF, TIF, BMP, JPG
e) PDF
f) ZIP, RAR
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 15:42:26 Informację zaktualizowano 2019-11-18 08:51:33, wprowadzający: Liliana Zielińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbicakuj.pl