Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Obwieszczenie
2020-07-02 14:57:56
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Ro  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-02 14:11:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.07.2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.8.2019 z dnia  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
2020-06-24 14:54:56
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku dotyczące wydania decyzji znak: KO.411.7018.2020; KO.411.746.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwsz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-15 14:49:49
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.06.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię ga  ...więcej

Obwieszczenie
2020-05-19 15:02:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 19.05.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Obwieszczenie
2020-05-18 14:05:12
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Pr  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-04-20 12:44:16
  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku   ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-16 13:35:42
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 07.04.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, zostało wszczęt  ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-16 13:23:33
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 07.04.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, zostało wszczęt  ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-08 09:37:20
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 01.04.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci energetycznej (rozwiązaniu kolizji) na dz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-03-30 13:36:35
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 30.03.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-23 13:44:57
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 202  ...więcej

Obwieszczenie
2020-03-19 13:09:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 19.03.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w   ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-10 15:21:26
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju spor  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Izbica Kujawska za rok 2019
2020-03-09 09:32:20
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
2020-03-04 09:26:42
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-28 12:57:39
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 28.02.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-27 15:05:01
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.02.2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.9.2019 z dnia  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-26 13:10:36
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zajączkow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-21 14:53:17
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 21.02.2020 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania, remoncie i przebudowie budynk  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 397
poprzednie     następne