Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie gminy
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Izbicy Kujawskiej Nr XXXIV/302/2021 z dnia 23.08.2021 r.
w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej, Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
===================================================================

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 20,24 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 3964/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

 

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym (20,24 m2). Z pomieszczenia prowadzi zejście do piwnicy.

 

Podłoga pokryta wykładziną PCV.

Ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane.

Do lokalu doprowadzona jest woda, energia elektryczna, brak kanalizacji.

W pokoju znajduje się piec typu koza.

Zaobserwowano zawilgocenia.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni 19,40 m2 zlokalizowane w piwnicy.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia na dzień wyceny niski.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 1 100,00 zł

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 21,48 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 6874/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

 

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

 

Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym (21,48 m2). Z pomieszczenia prowadzi zejście do piwnicy.

Podłoga pokryta wykładziną PCV.

Ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W pomieszczeniu znajduje się piec.

Zaobserwowano zawilgocenia. Stolarka okienna z PCV.

Lokal posiada dwa pomieszczenia przynależne o powierzchni 20,88 m2 zlokalizowane w piwnicy oraz komórkę lokatorką o powierzchni 26,38 m2.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 1 200,00 zł

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

===================================================================

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 33,88 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 5384/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

 

Lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza z klatką schodową. Lokal składa się z pokoju (20,88 m2) i kuchni (13,00 m2).

Podłogi pokryte deskami drewnianymi/wykładziną PCV.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, na części wyłożone płytkami.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W pokoju znajduje się piec kaflowy, w kuchni piec typu westfalka.

W kuchni wydzielono pomieszczenie wc.

Stolarka drzwiowa płycinowa.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni 19,96 m2 zlokalizowane w piwnicy.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 1 900,00 z

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 34,65 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 5806/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

 

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

 

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

 

Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany jest na piętrze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza z klatką schodową. Lokal składa się z dwóch pokoi (21,20 m2), kuchni (10,09 m2), wc (2,11 m2), magazynu podręcznego (1,25 m2).

 

Podłogi pokryte panelami szwedzkimi, wykładziną PCV.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, na części wyłożone płytkami.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W wydzielonym pomieszczeniu w kuchni znajduje się piec centralnego ogrzewania.

Stolarka okienna z PCV.

Lokal 3 lata temu przeszedł remont kapitalny.

W łazience znajdują się: kabina prysznicowa, umywalka, wc.

Lokal posiada dwa pomieszczenia przynależne o powierzchni 18,92 m2 zlokalizowane w piwnicy oraz komórkę gospodarczą o powierzchni 4,49 m2.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny średni.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 3 100,00 zł

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 43,22 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 6531/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

 

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

 

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

 

Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany jest na piętrze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza z klatką schodową (wspólna dla lokalu nr 5, nr 6, nr 7) oraz korytarza (wspólny do lokalu nr 5, nr 6, zostanie sprzedany lokatorom nr 5 i 6 po połowie). Lokal składa się z dwóch pokoi (27,86 m2), kuchni (11,70 m2), łazienki z wc (1,72 m2), komunikacji wspólnej (1,94 m2).

Podłogi pokryte panelami szwedzkimi, płytkami, na niewielkiej części wykładziną PCV.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, na części wyłożone płytkami, na części panelami.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W kuchni znajduje się piec centralnego ogrzewania (3 letni).

Stolarka okienna z PCV.

Sufity na części wyłożone kasetonami styropianowymi.

Zaobserwowano zawilgocenia na ścianach i suficie.

Lokal posiada trzy pomieszczenia przynależne o powierzchni 13,00 m2 zlokalizowane w piwnicy, 4,49 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym, 4,60 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 3 900,00 zł

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

 

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 32,94 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 4524/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

 

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m npm. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

 

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

 

Lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany jest na piętrze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza z klatką schodową (wspólna dla lokalu nr 5, nr 6, nr 7) oraz korytarza (wspólny do lokalu nr 5, nr 6, zostanie sprzedany lokatorom nr 5 i 6 po połowie). Lokal składa się z dwóch pokoi (21,09 m2), kuchni (9,02 m2), wc (0,89 m2), komunikacji wspólnej (1,94 m2).

Podłogi pokryte panelami szwedzkimi (3 letnie), w wc wykładziną PCV.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, na części w pokoju przy piecu wyłożone cegłą dekoracyjną.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W pokoju znajduje się piec typu koza.

Stolarka okienna z PCV.

Sufity w pokojach podwieszane.

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa – 1 szt.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna – stalowa – 1 szt.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni 12,30 m2 zlokalizowane w piwnicy.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 3 000,00 zł

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 32,82 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 5184/38267 (działka Nr 530 o pow. 285 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00012207/9).

Opis nieruchomości:

 

Działka 530 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny piętrowy, podpiwniczony o ścianach murowanych przykryty dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, zostanie podzielony na siedem samodzielnych lokali mieszkalnych. Pokrycie połaci papą na deskowaniu, strop drewniany, schody drewniane. Teren działki płaski o średniej rzędnej terenu 119,50 m n.p.m. Z terenu działki istnieje zjazd na ul. Szkolną – droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obydwu stronach. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej.

Działka nr 530 jest zagospodarowana w następujący sposób:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 152,80 m2;

- budynek gospodarczy – jedna komórka gospodarcza o powierzchni zabudowy 5,01 m2;

- budynek gospodarczy - dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 13,12 m2;

- budynek gospodarczy murowany – dwie komórki gospodarcze o powierzchni zabudowy – 50,98 m2;

- podwórzec otwarty – 62,89 m2.

Lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany jest na parterze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza. Lokal składa się z pokoju (19,84 m2), kuchni (9,14 m2), łazienki z wc (3,84 m2).

 

Standard lokalu przyjęto jako niski.

Podłogi pokryte wykładziną PCV w kuchni, panelami szwedzkimi w pokoju, w łazience z wc płytami osb.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane w pokoju i kuchni.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

W pokoju znajduje się piec kaflowy.

Łazienka została wydzielona z kuchni płytami gipsowo-kartonowymi. W łazience znajdują się: umywalka, wanna, wc. Wymaga wykończenia.

Zaobserwowano zawilgocenia.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni 19,02 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym.

Funkcjonalność pomieszczeń niska. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 1 840,00 zł

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

===================================================================

 

BURMISTRZ

 

Marek Dorabiała

 

 

 

 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 01.09.2021 r.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-01 12:14:43 Informację zaktualizowano 2021-09-01 12:23:01, wprowadzający: Ewa Głuszkowska
wersja do druku
« powrót