Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Dzienny Dom Pobytu w Szczkowie W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Dla kogo ?

Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie
gminy Izbica Kujawska.

 

Dzienny Dom Pobytu zapewnia:

  • możliwość spotkania się z innymi osobami,

  • możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych,

  • możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta,

  • darmowy dojazd i wyżywienie,

  • wsparcie w postaci usług środowiskowych.

 

Jak skorzysta z udziału w projekcie ?

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie M-GOPS w Izbicy Kujawskiej, na stronie internetowej www.izbicakuj.pl, www.bip.izbicakuj.pl

Do 15 października 2020r. formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, pok. nr 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów!

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie- 54 286 51 60

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 14:50:15 Informację zaktualizowano 2020-09-21 14:59:54, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót