Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Izbica Kujawska, dnia 15 września 2020 roku.

OOG 0012.I.11.2020

                                        

 

Członkowie Komisji

 Rewizyjnej
           

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (sala nr 39).

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
  6. Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej  za  2019 rok– zapoznanie się z protokołem.
  7. Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej w Błennie za 2019 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.                      

Przewodniczący Komisji
Jan Łuczak

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 14:04:58 Informację zaktualizowano 2020-09-15 14:06:03, wprowadzający: Magdalena Bolewska
wersja do druku
« powrót