Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu  

 

Izbica Kujawska, dnia 10 września 2020 roku.

 

OOG 0012.IV.9.2020

 

                                                                                                                  Członkowie Komisji

 

                                                                                                                  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

                                                       oraz Bezpieczeństwa Publicznego

 

                                                                                                                  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się
w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
(sala nr 32).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

  5. Okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

  6. Zapoznanie z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji na terenie gminy Izbica Kujawska.

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                             Ludmiła Żurańska

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 14:12:22 Informację zaktualizowano 2020-09-10 14:13:20, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót