Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Sprawozdania finansowe Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Rachunek zysków i strat jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa Centrum Usług Współnych w Izbicy Kujawskiej

Informacja dodatkowa Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej

Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej

Informacja dodatkowa Szkoła Podstawowa w Błennie

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki - Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Błennie

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:29:40 Informację zaktualizowano 2020-05-18 14:49:16, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót