Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Sprawozdania finansowe 

Bilans skonsolidowany

Bilans z wykonania budżetu

Bilans łączny

Bilans Urząd Miejski

Informacja dodatkowa Urząd Miejski

Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej

Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej

Rachunek zysków i strat Gmina Izbica Kujawska

Rachunek zysków i strat Urząd Miejski

Zestawienie zmian Gmina Izbica Kujawska

Zestawienie zmian Urząd Miejski

Bilans MGOPS

Informacja dodatkowa ZGKiW

Informacja dodatkowa MGOPS

Informacja dodatkowa CUW

Informacja dodatkowa Przedszkole Samorządowe

Informacja dodatkowa SP Błenna

Informacja dodatkowa SP nr 1

Informacja dodatkowa SP nr 2

Informacja dodatkowa zbiorowa

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 10:42:10, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku
« powrót