Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2018-01-12 10:27:59
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuja  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2018-01-09 14:03:11
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dlazwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska.   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska
2018-01-09 11:14:46
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko.
2018-01-03 13:13:19
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko. wartość: do 5 225 000  ...więcej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-12-21 12:07:15
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą wartość: do 5 225 000 EURO te  ...więcej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-12-07 14:44:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO termin składan  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2017-11-20 14:12:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
2017-11-14 12:49:49
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Szostka, stanowiącej działkę nr 86, gmina Radziejów, powi  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-21 14:11:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 28 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-12 14:19:38
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 20 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-08-28 14:32:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 07 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II
2017-08-24 11:48:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II wartość: do 5 225 000 EURO termi  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole (etap I)
2017-08-01 14:01:44
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C   ...więcej

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
2017-07-10 14:32:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Centrum Usług Wspólnych zamówienie na: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków
2017-06-28 13:46:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa po  ...więcej

Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Częściowa wymiana parkietu
2017-06-06 15:25:18
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 zamówienie na: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Częściowa wymiana parkietu wart  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo ( etap I)
2017-06-02 12:18:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska
2017-05-25 13:14:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiejo g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewide  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.
2017-04-06 09:39:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuj  ...więcej

Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2017-04-04 11:13:49
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kana  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 259
poprzednie     następne