Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Wybory do Izb Rolniczych
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 
Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2018-06-25 12:17:16
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuja  ...więcej

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-06-15 12:18:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka.
2018-05-28 12:47:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191239C   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II
2018-05-25 12:34:31
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II wartość: do 5 548 000 EUR  ...więcej

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018-05-23 12:06:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska wartość: do 5 548 000 EURO termin składani  ...więcej

Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska-Modzerowo
2018-04-26 15:11:19
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbic  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej”
2018-04-25 13:21:13
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawski  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków
2018-04-25 11:58:32
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z   ...więcej

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dostawa ładowarki
2018-04-24 11:47:23
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dostawa ładowarki wartość: do 2  ...więcej

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2018-03-29 13:08:39
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny   ...więcej

Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska-Modzerowo
2018-03-28 12:40:58
  Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski-Izbic  ...więcej

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2018-03-27 14:16:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
2018-03-22 13:49:11
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191211C Długie-Długie Parcele (etap I)
2018-03-20 12:59:22
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191211C D  ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice
2018-02-27 12:37:52
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofert: 19 marca   ...więcej

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2018-02-21 11:24:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny  ...więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
2018-02-19 12:32:05
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Budowa studni głębinowej na działce o nr. ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska
2018-02-02 11:35:56
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa studni głębinowej na działce o nr. ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gm. Izbica   ...więcej

Zapytanie cenowe na Zakup i dostawę 60 sztuk krzeseł plastikowych
2018-01-22 14:40:47
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa 60 sztuk krzeseł plastikowych wartość: do 30.000 EURO termin składania ofert: 25 stycznia 2018 r. go  ...więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
2018-01-19 12:41:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 201
poprzednie     następne