Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA
22.05.2020 r.. DO GODZ 12:40 

 


Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego
SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAK
w oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.

 

Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 13:00.

 

1. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły oferty :

 

L.p

OFERENT

WARTOŚC BRUTTO

1

Skup Złomu i Autobusów Paweł Tkaczyk ul. Dygata 2c/75,

01-748 Warszawa

6380,00 zł

2

DJ Met Józef Olak ul. Krzywa 34

37-450 Stalowa Wola

2588,00 zł

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 08:49:07 Informację zaktualizowano 2020-05-25 08:49:32, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót