Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze – Kierownik Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy
Kujawskiej 

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 


            Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.: Dz.U. Z 2019r, poz. 1282), informuję o zakończonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
 
1
. Nazwa i adres jednostki: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska 
2.
Określenie stanowiska: Kierownik
3.
Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pani Wioletta Cal, zam. Lubraniec.
4.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Pani Wioletta Cal spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Pani Wioletta Cal została zatrudniona na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej od dnia 26 sierpnia 2020 roku.

                                                                                   

                                                                                    Burmistrz  Marek Dorabiała                                                                                                                                                                                                

Izbica Kujawska, dnia 01 września 2020 roku.

 

 

  

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 15:24:35 Informację zaktualizowano 2020-09-01 15:27:41, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót