Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko –
animatora sportu na kompleksie boisk sportowych
„Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy
Kujawskiej 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko –
animatora sportu na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”
przy
Szkole Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskie
j

 

Komisja powołana Zarządzeniem nr 03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko – animatora sportu na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiejpo przeprowadzeniu postępowania konkursowego jako kandydata na stanowisko animatora sportu na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej zarekomendowała:

Pana Marcina Piotra Śledzińskiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Marcin Piotr Śledziński spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną.


                                               Elżbieta Bąk
                                                 Przewodniczący
Komisji konkursowej

 
Izbica Kujawska, dnia 04 marca 2020 roku.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-09 09:15:38 Informację zaktualizowano 2020-03-09 09:19:51, wprowadzający: Liliana Zielińska
wersja do druku
« powrót