Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w
Izbicy Kujawskiej 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72 /2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz określenia regulaminu konkursu po przeprowadzeniu postępowania konkursowego jako kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej zarekomendowała

Pana Dariusza Zdzienickiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Dariusz Zdzienicki spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną.


Henryk Krzyżanowicz
Przewodniczący Komisji Konkursowej


Izbica Kujawska, dnia 28 czerwca 2019 roku.

 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:35:05, wprowadzający: Beata Kubiak-Okupska
wersja do druku
« powrót