Biuletyn Informacji Publicznej  Izbicy Kujawskiej  www.izbicakuj.pl
Informacje Ogólne
Informacja dla osób niesłyszących
Gmina
Urząd Miejski
Protokoły z kontroli
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Skargi i wnioski
Petycje
Działalność lobbingowa
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona Danych Osobowych
Wybory i referenda
Wybory Samorządowe
Wybory Prezydenckie
Wybory Parlamentarne
Wybory do Europarlamentu
Referendum ogólnokrajowe
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w toku kadencji 2018-2023
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje na żywo
Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych
Protokóły
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
° Wnioski do pobrania
° Programy
° Program "CZYSTE POWIETRZE"
Łowiectwo
Strategia rozwoju 2000
Strategia rozwoju 2016
Podział gminy na okręgi wyborcze i na obwody głosowania
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Pozostałe
Elektroniczne zbiory aktów prawnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Spisy powszechne
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2011
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nieudostępnione
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej
Koordynator ds. dostępności
Zgromadzenia
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Wykaz danych o ?rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 
Obwieszczenie
2019-07-31 10:56:31
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 10:46:09
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w IZb  ...więcej

2019-07-26 09:51:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła  ...więcej

Informacja
2019-07-23 12:00:44
Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następ  ...więcej

Zawiadomienie
2019-07-02 09:11:20
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Zawiadomienie
2019-06-12 12:23:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km.  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.
2019-04-17 13:04:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-04-15 10:46:01
o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal"  ...więcej

Obwiesczenie
2019-02-04 10:49:46
o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-15 13:10:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzwięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C w miejscowości Wietrzychowice"  ...więcej

Informacja
2018-12-07 08:45:28
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+140 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-12-05 14:20:35
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębionej zlokalizowanej w m. Obałki na działce ewid. nr 49 w  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:33:47
o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:23:49
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - granica gminy - (Osiecz Mały)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-09-20 10:57:22
o przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-09-20 10:53:17
o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+62  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:42:03
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:33:32
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+622"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-07-18 07:45:55
o przedłużeniu terminu w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+742 (ist. km na drodze około 28+876 oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-07-12 08:15:55
O wydaniu decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 229
poprzednie     następne